Met ingang van 1 maart 2019 zoekt NVTC voor haar bestuur drie nieuwe bestuursleden

Het
betreft onbezoldigde functies voor een termijn van 3 jaar met de mogelijkheid
tot verlenging van maximaal één termijn.

Ons bestuur

Het
bestuur bestaat uit zes bestuursleden en werkt conform de Governance Code
Cultuur. Het bestuur organiseert per jaar ten minste vier evenementen en draagt
verantwoording af aan de leden.

In
verband met vertrekkende bestuursleden, volgens aftreedrooster, zijn wij op
zoek naar drie enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen
inzetten om NVTC te besturen aan de hand van het missie document.

Kenmerken
bestuurleden NVTC                                

 • Nadruk
  moet liggen op nieuw elan (geen ‘old-boys-network’) bij voorkeur < 50 jaar;          
 • Gecommitteerd
  en gepassioneerd;
 • Brede
  afspiegeling van de doelgroepen van de NVTC zoals groot en klein, Randstad en
  ‘de provincie’, verschillende deelgebieden;
 • Begrip
  van rol toezichthouder in culturele sector en vertrouwd met governance vraagstukken;
 • Kennis
  van de sector/affiniteit alleen is niet genoeg;              
 • Trackrecord
  in toezicht en ‘herkend, erkend en gewaardeerd’ door de culturele sector;
 • Ingangen
  bij het bedrijfsleven, politiek en ministerie, culturele instellingen,
  aanpalende sectoren en het bredere maatschappelijke veld;        
 • Minimaal deskundigheid op het
  gebied van financiën, juridisch, governance, sociologie en ‘cultureel
  ondernemerschap’;

Gezien de huidige bezetting
zijn wij met name op zoek naar bestuursleden die een jonge en een daadkrachtige
natuur meedragen. Vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een biculturele
achtergrond genieten voorkeur.

Tijdsbeslag

 • Het
  bestuur komt in de regel 4 maal per jaar bijeen;                                                                                       
 • Van
  de leden wordt verwacht dat zij jaarlijks tenminste 3 van de 4 vergaderingen
  bijwonen;
 • Bestuursleden
  zijn beschikbaar voor telefonisch en email overleg;                        
 • Bestuursleden
  zijn beschikbaar om de NVTC naar buiten te vertegenwoordigen;                                   
 • Verantwoordelijkheden worden
  verdeeld onder het bestuur.                                  

Wie bieden een bijzonder kennisrijke omgeving
i.z.Cultureel Toezichthouderschap, een sterk netwerk van cultuur-professionals
en de mogelijkheid deze in te zetten om eigen interesses uit te diepen.

Aanvullende informatie of reageren?
Voor meer informatie over de
bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Frank van Westendorp: frankvanwestendorp@gmail.com. Wilt u
solliciteren? Stuur dan uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae voor 31
maart 2019 naar maarten.k.bul@protonmail.com t.a.v. Maarten K. Bul.