Publicatie onderzoek: “Leiderschap in Kunst en Cultuur”

Met veel genoegen presenteren wij u het gepubliceerde rapport: ‘Leiderschap in Kunst en Cultuur – uitdagingen en kansen voor bestuurders en toezichthouders in de culturele sector’. Dit onderzoek naar leiderschap in de culturele sector is uitgevoerd door Camunico in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Cultuur, met bijzondere bijdragen van professor Erik van de Loo en professor Jaap Winter. Deelnemende instellingen zijn het Koninklijk Theater Carré, Concertgebouw Amsterdam, FOAM, Nederlands Blazers Ensemble, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Rijksmuseum, Rijksmuseum van Oudheden, Museum Speelklok, Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Gogh Museum.

Wij hopen met deze resultaten de culturele sector behulpzaam te zijn om relevante trends in cultural governance te identificeren en te monitoren. Daarnaast hopen we dat de inzichten en conclusies uit het onderzoek directies en toezichthouders kunnen stimuleren om na te denken over de wijze waarop zij hun leiderschapsrollen voor hun organisaties en instellingen op een zo goed mogelijke manier kunnen invullen.

Het onderzoek kunt u hier downloaden.

Graag attenderen wij u tevens op het artikel dat naar aanleiding van het onderzoek werd gepubliceerd in het Cultureel Supplement van de NRC. Met een online abonnement kunt u dit artikel ook downloaden via de website van het NRC.