Regiobijeenkomst Groningen|7 april

Na eerdere succesvolle bijeenkomsten in o.a. Amsterdam, Tilburg en Utrecht nodigen we u samen met collega toezichthouders en bestuurders uit voor de Regiobijeenkomst Groningen.

Programma 
16:30       Ontvangst
17:00       Introductie NVTC
17:15        Opening Wethouder Cultuur Paul de Rook
17:30       ‘Governance Code Cultuur in vogelvlucht’ door
                 Marceline Loudon, projectleider governance Cultuur+Ondernemen
18:00      ‘Who cares about public interests?’ (Case based analyses by iGOR)
                 door Prof. dr. Hans van Ees. Zijn onderzoek richt zich o.a. op het
                 functioneren van toezichthouders en hun interactie met directie om
                 het publiek belang te bepalen c.q. te dienen.
18:30       Discussie
19:00      Afsluiting en borrel
Locatie
University College
Hoendiepskade 23/24
9718 BG Groningen
RSVP voor 31 maart via karin.vanderstar@nvtc.nl