Expertmeeting ‘Specifieke toezicht dilemma’s kleine culturele instellingen’ | 27 oktober

Samen met enkele inleiders: bestuursleden en toezichthouders uit de sector gaan we de uitdagingen en dilemma’s verkennen waar tegenaan wordt gelopen en die specifiek zijn voor de ‘kleinere’ culturele instellingen. De volgende issues komen u wellicht bekend voor:

“De instelling is decennia geleden – gestart door een kunstenaar wiens levenswerk het is. Wat te doen met de opvolging: wanneer, op welke wijze en door wie? Of moeten we de stichting opheffen?”

“Onze organisatie is (te) klein om alle functies op het juiste kwantitatieve en kwalitatieve niveau te vervullen. Wat betekenen gezonde ambities voor de draagkracht en draaglast van een organisatie?”

Enkele vragen trachten we daarbij te beantwoorden:

  •  Zijn deze en andere issues wezenlijk anders dan voor de grote culturele instellingen?
  • Afstand en nabijheid: waar eindigt de verantwoordelijkheid van de directie en begint de verantwoordelijkheid van de toezichthouder? Is er voldoende zakelijke distantie ?
  • Wat verstaan we eigenlijk onder een ‘kleine’ culturele instelling? En waar ligt de specifieke behoefte voor ondersteuning? Wat zou de NVTC voor u kunnen betekenen?

Wellicht heeft u zelf ideeën over een ander relevant thema die u zou willen bespreken? We nodigen u van harte uit om vanuit uw eigen ervaringen met de overige deelnemers in gesprek te gaan over deze thema’s.

NVTC organiseert Expertmeetings voor haar leden, informeer naar de mogelijkheden voor deelname via info@nvtc.nl