De kracht van de NVTC vormt de combinatie van kwaliteit, inhoud en onderlinge verbondenheid als basis voor ledenwerving en inhoudelijke programmering. De NVTC heeft inmiddels enige ervaring opgedaan met het opzetten van goedbezochte, kwalitatief sterke en inhoudelijke bijeenkomsten.

De NVTC organiseert activiteiten, veelal in samenwerking met relevante organisaties, die zijn gericht op:

  Kennis ontwikkeling

  Delen van kennis en ervaringen

  Interactie

  Netwerk

Voor leden zijn de evenementen altijd toegankelijk (gratis of met korting). Een aantal activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet leden. Tevens attendeert de NVTC haar leden persoonlijk op andere relevante evenementen, opleidingen en publicaties waar leden met korting aan kunnen deelnemen.

Regiobijeenkomsten
Lokale bijeenkomsten rondom een centraal thema om toezichthouders uit een regio met elkaar te verbinden

Expertmeetings
Bijeenkomsten met een kleine groep experts rondom een actueel thema met als doel kennis te delen en ervaring uit te wisselen met de leden van de NVTC

Toezicht bijeenkomsten
Bijeenkomsten door het land rondom actuele governance thematiek al dan niet georganiseerd in samenwerking met kennispartners

Onderzoek
Voor thema’s die meer (wetenschappelijke) uitdieping vragen initieert de NVTC gespecialiseerd onderzoek

Kennisportaal
Online kennisplatform waar NVTC-leden toegang hebben tot relevante kennisdocumenten en met elkaar in contact kunnen treden

Ledenvergadering
ALV waarbij verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid