Ontstaan 

Het platform voor toezicht en bestuur van cultureel Nederland is een initiatief van toezichthouders voor toezichthouders.

Voorafgaand aan de oprichting zijn er onder de titel ‘Toezicht in de culturele sector, een Kunst apart’ meerdere expertmeetings en een seminar georganiseerd rondom het onderwerp toezicht in de culturele sector. Dit was een zinvol particulier initiatief van o.a. Camunico en het INSEAD Board Programma. Ruim 100 toezichthouders hebben hieraan deelgenomen. Hieruit is onder meer gebleken dat toezicht in de culturele sector al lang geen erebaantje meer is. Het vergt veel tijd, energie en vooral begripvol inzicht in de sector.

Eén van de conclusies van het seminar was dat het toezicht in de culturele sector gebaat zou zijn bij een onafhankelijk initiatief om de professionaliteit en kwaliteit van toezichthouders in het georganiseerde kunstleven te bevorderen. Dit leidde tot de gedachte van een platform voor het toezicht van de culturele sector en daaropvolgende tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur:

Het Bestuur

 • Robert Rinnooy Kan, Rinnooy Kan & Partners, o.a. bestuurder Stichting SECVA, UNDA Foundation, Stroom
 • Roger Dayala, Anthos Bank., o.a. bestuurder Stichting Dansmakers Amsterdam
 • Jan van der Horst, professioneel toezichthouder en bestuurder; expertise: governance
 • Els Ottenhof, zakelijk directeur Cobra Museum, o.a. bestuurder De Nieuwe Liefde, Cobra Kunstprijs
 • Frank van Westendorp, bedrijfskundige, o.a. voormalig oprichtingsbestuur Stichting Nieuw & Meer Amsterdam en founder Stichting Bronmonument.
 • Maarten Bul, Head Campaign & Production at DutchCulture,

Coördinatie Regio’s

 • Peter Yspeert, regio inspirator

De NVTC wordt ondersteund door een ‘klankbordgroep’

 • Ron Soonieus, oprichter en managing partner Camunico, initiatiefnemer NVTC
 • Jan Theo Bautz, voormalig partner Egon Zehnder, founding partner Camunico
 • Frits Duparc, voormalig directeur Mauritshuis
 • Theodor Kockelkoren, voormalig bestuurder AFM en auteur ‘Toezicht als beroep’
 • David Majtlis, partner Egon Zehnder International
 • Ryclef Rienstra, directeur VandenEnde Foundation
 • Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur VU, toezichthouder Concertgebouw
 • Marry de Gaay Fortman, advocaat/partner Houthoff Buruma, voormalig roulerend voorzitter NVTC

De NVTC wordt op dit moment actief ondersteund door:

PBC

 

 

 

De NVTC is haar founding partners zeer dankbaar:
VSBfonds, ABN AMRO, ING, Rabobank, BDO, Baker & McKenzie, INSEAD Non-Executive Directors op initiatief van Camunico.