De NVTC heeft als missie de kwaliteit van het interne toezicht bij culturele instellingen verder te verbeteren. Door middel van een actieve lobby komt de NVTC op voor de belangen van haar leden en verstrekt daarmee de gehele cultuursector. Maar de NVTC vormt ook een platform voor alle toezichthouders en bestuurders uit de brede culturele sector en verbindt de verschillende deelsectoren (Musea, Bibliotheken, Cultuurhuizen voor educatie en podiumkunsten, Muziek – en Toneelgezelschappen, Cultureel erfgoed en Architectuur instellingen).

Toezichthouders en bestuurders worden bij de uitoefening van hun taken en werkzaamheden onder meer ondersteund door het organiseren van toezicht bijeenkomsten, regiobijeenkomsten en expertmeetings waar kennis en kunde informeel met elkaar worden gedeeld.

De NVTC heeft een aantal uitgangspunten gedefinieerd die aan de basis staan van alle activiteiten:

 Kennis en kunde uitwisselen en versterken;

 Vernieuwing in de sector stimuleren;

 Actieve samenwerking met andere stakeholders en partijen binnen en buiten de sector;

 Onafhankelijk: van toezichthouders voor toezichthouders;

 Stimuleren van de professionaliteit in het toezicht bij directie en toezichthouders;

 Toezicht uit alle geledingen van de sector verenigen.