NVTC – good governance
NVTC - Good Governance

NVTC streeft er naar om toezicht houden binnen de Nederlandse cultuursector effectiever en beter te maken. Door ons netwerk actief uit te breiden en te versterken, optimaliseren we de kennis van good governance.

Good Governance

Van toezichthouders wordt veel verwacht. Het uitgangspunt is dat zij deskundig zijn in hun vakgebied. Daarnaast zijn zij op de hoogte van ontwikkelingen binnen de instelling, het bestuur en de sector. Daarbij houden zij rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en verantwoordelijkheden. 
Toezichthouders hebben een controlerende functie die zij regelmatig uitoefenen om een goede gang van zaken te bevorderen. Ze verliezen de toekomstbestendigheid van hun organisatie nooit uit het oog.

Wanneer de principes van good governance goed zijn geïntegreerd in een bestuur en Raad van Toezicht, zullen meer subsidieaanvragen positief worden beoordeeld. 

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de rol van toezichthouders binnen de cultuursector. Denk daarbij aan bezuingingen op cultuur, exposure op social media, incidenten en verminderde aandacht voor cultuur. In toenemende mate realiseren toezichthouders zich het belang van good governance.

Good governance bij culturele instellingen: samen staan we sterker

Expertise Vereniging

NVTC is een expertise vereniging die activiteiten onderneemt om informatie te verstrekken, kennisdeling te faciliteren en het aantal leden te vergroten. Ook stimuleren we de formulering van aanbevolen procedures en de toepassing daarvan. Zo biedt NVTC waarde voor toezichthouders, de mensen die culturele instellingen verder op weg helpen.

NVTC streeft ernaar om good governance in de culturele sector op alle fronten te bevorderen. Dit betekent dat we toezicht verder willen verbeteren en inzicht willen bieden in de rol die alle belanghebbenden spelen in en rond culturele instellingen. Good governance is een zaak van toezichthouders, bestuurders en subsidiegevers.

Actie: profiteer tijdelijk van een hoge korting op lidmaatschap van NVTC!

Voor wie is NVTC lidmaatschap waardevol?

Hoewel we ons in de eerste plaats richten op toezichthouders en directeur-bestuurders, betrekken we ook subsidiegevers en andere belanghebbenden bij onze evenementen. Of je nu een grote of kleine organisatie bent, een hoge of lage organisatiegraad hebt en waar je je ook in Nederland bevindt; zolang je betrokken bent bij het toezicht of bestuur van culturele diensten en goederen verwelkomen wij je graag als lid.


Meer informatie? Neem contact op