Missie NVTC
Professioneel toezicht bij culturele instellingen: samen staan we sterker

Onze Missie

Missie van NVTC: Steeds beter en steeds soepeler toezicht houden met kennis van good governance binnen een sterk netwerk

Het belang van good governance

Zodra in een bestuur en in de Raad van Toezicht de code voor good governance goed is geborgd, dan zullen meer subsidieaanvragen positief verlopen. Dat is vanzelfsprekend; belastinggeld willen we allemaal goed besteden.

Van toezichthouders vergt de samenleving inmiddels dat ze:

 • Ter zake kundig zijn;
 • Weten wat er speelt binnen de instelling, het bestuur en de sector;
 • Een goede sparringpartner zijn voor het bestuur;
 • De toekomstbestendigheid van de organisatie waarborgen;
 • Rekenschap geven van maatschappelijke ontwikkelingen en verantwoordelijkheden;
 • En dat ze de goede gang van zaken regelmatig controleren.

Ondertussen neemt het belang van good governance toe, door onder andere:

 • Bezuinigingen op de cultuursector;
 • Concurrentie in hoe het cultuur publiek hun tijd en aandacht besteden;
 • Incidenten;
 • Social media exposure; en
 • Voortschrijdend inzicht over het functioneren van toezichthouders in de sector.

De NVTC wil op alle terreinen good governance binnen de culturele sector bevorderen. Dat houdt in: een verdere verbetering van het toezicht, plus het bevorderen van inzicht in de rol die alle stakeholders spelen in en rond een culturele instelling. Good governance is een zaak van de toezichthouders, van de bestuurders en van de subsidiegevers.

Expertisevereniging

De NVTC is een expertisevereniging. Dat houdt in dat we activiteiten ontplooien met als doel:

 • Informatievoorziening;
 • Het faciliteren van kennis delen en vergroten van het aantal leden; en
 • Het formuleren en stimuleren van best practices.

Op deze manier creëert de NVTC waarde voor de toezichthouders, de mensen die culturele instellingen verder op weg helpen. Uiteraard richt de NVTC zich daarbij in de eerste plaats op de toezichthouders en directeur-bestuurders, en betrekt daarnaast ook subsidiegevers en andere stakeholders bij haar events. Grote of kleine organisatie, type organisatiegraad of de locatie in Nederland; zolang het werkveld ‘toezicht of bestuur van culturele diensten en goederen’ betreft, verwelkomen wij u graag als lid.