Over NVTC
NVTC: Kunst en cultuur is in talloze vormen belangrijk.

NVTC

De NVTC organiseert activiteiten en bijeenkomsten voor haar leden: toezichthouders binnen de cultuursector. Wij helpen het netwerk versterken en de kennis over ‘Good Governance’ te vergroten.

Wat bieden wij onze leden

  • Expertmeetings – (online)bijeenkomsten met een groep experts rondom een actueel thema met als doel expertise te delen en ervaring uit te wisselen met de leden van de NVTC.
  • Jaarlijks congres – rondom actuele governance thematiek in de cultuursector.
  • Ledenvergadering – ALV waarbij verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en waar ook het jaarverslag aan de orde is.

We organiseren deze events waar mogelijk en nodig in samenwerking met relevante andere organisaties in de cultuursector.

Onze meerwaarde

Verder vergroten we onze meerwaarde door:

  • Helpdesk – voor advies bij concrete vragen over uitdagingen bij het toezichthouden;
  • Onderzoek – Voor thema’s die meer (wetenschappelijke) uitdieping vragen, initieert de NVTC gespecialiseerd onderzoek.
  • Online-kanaal waar NVTC-leden toegang hebben tot relevante kennis en met elkaar in contact kunnen treden.
  • Toegang bieden voor het opleiden van toezichthouders en bestuurders in de cultuursector. Toezichthouders hebben baat bij opleidingsrichtingen passend bij de diversiteit aan niveaus.

Middels de nieuwsbrief attendeert de NVTC haar leden op deze en andere relevante evenementen, opleidingen, vacatures en publicaties waar leden profijt van kunnen hebben.

‘Vandaag weer een boel geleerd en een paar supergoeie andere toezichthouders leren kennen, dankjewel NVTC!’

– reactie van een deelnemer

Het bestuur