Met ingang van 1 juli 2020

Het betreft een onbezoldigde functie voor een termijn van
3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één termijn.

Ons bestuur

 • Het Bestuur bestaat uit vijf tot zeven betrokken leden.
 • Deze betrokkenheid uit zich een aantoonbare affiniteit met alle
  vraagstukken binnen de culturele sector, maar ook in een ‘hands on’
  mentaliteit.
 • De NVTC is in 2015 opgericht en daarmee een relatief jonge vereniging.
  Dit biedt veel ruimte en mogelijkheid tot nader uitbouwen van de NVTC door de
  bestuursleden.
 • Er vinden minimaal vier bestuursvergaderingen plaats; tijdens één van
  deze vergaderingen houdt het bestuur een zelfevaluatie.
 • Tevens organiseren de leden van het bestuur, in wisselende ‘teams’
  minimaal vier themabijeenkomsten voor de leden.
 • Het bestuur van de NVTC draagt verantwoording af aan de leden tijdens de
  jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
 • Op dit moment bestaat het bestuur uit zes bestuursleden waarvan twee
  leden in 2020 zullen uittreden.

Profiel
Voorzitter NVTC           
           

 • Heeft een aantoonbare interesse in de culturele sector, dan wel als toezichthouder, dan wel vanuit professie;            
 • Beschikt over een ruime ervaring met voorzitterschap;
 • Heeft een netwerk in de Nederlandse culturele sector en is daar ‘herkend, erkend en gewaardeerd’;
 • Is vertrouwd met governance vraagstukken;
 • Is pragmatisch en daadkrachtig;
 • Kan voldoende tijd vrijmaken voor deze functie;

Tijdsbeslag

 • Het bestuur komt in de regel 6 maal per jaar bijeen; tijdens één van deze vergaderingen wordt een zelfevaluatie gehouden;                                               
 • Bestuursleden zijn tevens beschikbaar voor telefonisch en email overleg;           
 • Bestuursleden zijn beschikbaar om de NVTC naar buiten te vertegenwoordigen;                       
 • Verantwoordelijkheden en de organisatie van activiteiten zijn (evenredig) verdeeld onder de bestuursleden.                        

Wij bieden een bijzonder kennisrijke
omgeving inzake Cultureel Toezichthouderschap, een sterk netwerk van
cultuur-professionals en de mogelijkheid deze in te zetten om eigen interesses
uit te diepen.

Aanvullende informatie of reageren?
Wilt
u solliciteren? Stuur dan voor 15 februari 2020 uw curriculum vitae vergezeld
van een motivatie naar Els Ottenhof via els.ottenhof@icloud.com. Ook voor meer
informatie over de bestuursfunctie kunt u via dit email adres contact opnemen.