Samen beter toezicht houden
nvtc ondersteunt toezichthouders

NVTC ondersteunt toezichthouders binnen kunst en cultuur

Ben jij bestuurder of toezichthouder kunst en cultuur? De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur biedt een platform dat directies, toezichthouders en bestuursleden van culturele instanties verenigt en ondersteunt. Samen streven we naar een bloeiende culturele sector, waarin verbinding, kennisdeling en persoonlijke groei centraal staan.

Tijdelijk hoge korting op het lidmaatschapstarief van NVTC. Word nu lid en kom op 1 december naar het NVTC-congres.

Een netwerk vol kennis en ervaring

NVTC deelt een schat aan bestuurlijke ervaring binnen kunst en cultuur met haar leden. Wij ondersteunen culturele instanties zoals musea, bibliotheken, poppodia en theaters. Samen vormen wij een waardevol netwerk.

Culturele waarden zorgvuldig bewaken

De unieke identiteit en betekenis van kunst en cultuur is van onschatbare waarde.

Het bewaken van deze culturele waarden is de voornaamste taak van toezichthouders. Zorgvuldig toezicht houden en naleven van de gedragscodes binnen de code governance is daarbij uiterst belangrijk.

Zorgen voor een veilige omgeving

Richtlijnen voor de meest adequate reactie op eventuele incidenten geven houvast. Door in overleg de best passende maatregelen te formuleren, met de code governance als leidraad kunnen we sneller en beter reageren op incidenten. Transparantie is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Waarborgen van goed bestuur

Naast goed financieel beheer en oog voor de missie van de organisatie betekent goed bestuur ook dat de code governance nageleefd wordt. Een open houding richting ieders belang binnen de organistatie is onontbeerlijk.
NVTC houdt je op de hoogte van de regelmatig aangescherpte voorwaarden met betrekking tot good governance. Dit helpt je om te blijven groeien in je rol van toezichthouder of bestuurder.


Samen leren

Door het delen van kennis over incident management en preventie kunnen toezichthouders adequaat reageren, meer incidenten voorkomen en daardoor ook in de toekomst een veilige omgeving creëren voor iedereen binnen de culturele sector.

NVTC ondersteunt toezichthouders cultuur

Deel ervaringen met mede toezichthouders

Vergroot kennis en inzicht door open te staan voor elkaars perspectieven en uitdagingen. Het delen van best practices en leermomenten stelt ons in staat om effectiever te handelen, een positieve impact te hebben op onze culturele instanties en de kracht van collectieve wijsheid te benutten voor een duurzame toekomst in kunst en cultuur. Samen kunnen we groeien en onze governance-praktijken versterken.

Congres en andere bijeenkomsten

Jaarlijks hoogtepunt waar wij onze leden voor uitnodigen is het NVTC congres. Daarnaast organiseren wij boeiende leersessies en bruisende netwerkborrels, waar culturele toezichthouders elkaar kunnen ontmoeten. Deze bijeenkomsten bieden een waardevolle gelegenheid om ervaringen te delen, inzichten uit te wisselen en te leren van elkaars successen en uitdagingen. Het versterken van professionele banden en het opbouwen van een ondersteunend netwerk bevordert niet alleen individuele groei, maar draagt ook bij aan een bloeiende culturele sector waar governance en cultuur hand in hand gaan.

NVTC- Jaarlijks congres en andere bijeenkomsten

NVTC Lidmaatschap, de voordelen

Het lidmaatschap van NVTC biedt toegang tot het online netwerk, de helpdesk, het jaarlijkse congres en expertsessies. Profiteer van al deze mogelijkheden. Ze kunnen je helpen in je rol als toezichthouder of bestuurder binnen de culturele sector.

NVTC netwerk
NVTC ondersteunt toezichthouders  cultuur
NVTC Congres
NVTC Netwerk Sessies

Interesse? Meld je nu aan!

Het lidmaatschap van NVTC biedt toegang tot het online netwerk, de helpdesk, het jaarlijkse congres en expert sessies. Groei in je rol als toezichthouder in de culturele sector.


Meer informatie? Neem contact op