NVTC Leden

Voor onze leden

  • Beeldende kunst en erfgoed
  • Vormgeving en architectuur
  • Letteren en journalistiek
  • Bibliotheken en cultuurhuizen
  • Podiumkunsten en festivals
  • Media en digitale cultuur
  • Cultuurparticipatie en cultuureducatie
  • Opkomende genres zoals urban, gaming en nachtleven.

NVTC bestaat uit toezichthouders en bestuurders uit het hele culturele veld