Samenwerking met Cultuur+Ondernemen

De NVTC en C+O werken al enkele jaren samen aan de verbetering en de bewustwording van good governance binnen de cultuursector. Om dit effectiever en efficiënter vorm te geven is het samenwerkingsverband bekrachtigd in een overeenkomst. Jolande Sap, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Jo Houben, directeur bestuurder van Cultuur+Ondernemen, benoemden na de ondertekening de speerpunten voor de komende twee jaar: het verbeteren van de diversiteit én educatie van bestuur(ders) en toezicht(houders).

De samenwerking moet onder andere leiden tot:

  • Het gezamenlijk versterken van het netwerk in de cultuursector rondom goed bestuur en toezicht
  • Samen een programma maken met kennisdeling, workshops en dergelijke voor bestuurders en toezichthouders in de cultuursector.
  • Integratie van de werkorganisaties van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Cultuur+Ondernemen zodat we efficiënter kunnen zijn.

Fotografie ©Gabriel Eisenmeier

BEKIJK OOK