Promoveren op de “rol en positie van de raad van toezicht van de stichting”
De NVTC- expertmeeting met Dr. Mr. Marleen van Uchelen op 26 juni j.l. begon over de essentie van haar promotie onderzoek. Op papier kan alles mooi beschreven staan maar daaraan uitvoering geven moet je ook kunnen waarmaken.

En dat blijkt nog al eens weerbarstig. Iedere Raad van Toezicht heeft instrumenten nodig om minimaal de kernbevoegdheden te kunnen realiseren. Maar uiteindelijk gaat het bij de toepassing daarvan (ook) om timing en de achterliggende (omgangs)normen.

Het ogenschijnlijke saaie onderwerp van statuten en reglementen besprak zij op heldere en interessante wijze. Zij bood direct al de mogelijkheid om tussendoor te reageren en vragen te stellen. Dat gebeurde dus ook en bracht veel aanvullende informatie uit de praktijk gedurende de gehele presentatie. Het was een succesvolle expertmeeting met een mix van wetenschappelijk gebaseerde inzichten, praktijkvoorbeelden en gaf verbinding in zake de interessegebieden van de ca. 50 deelnemers.
Dr. Mr. Marleen van Uchelen-Schipper, kandidaat-notaris en universitair docent aan
het Instituut ondernemingsrecht van de UvA

BEKIJK OOK