NVTC – Symposium LEEUWARDEN 12 FEBRUARI a.s.

Thema: Good Governance Cultuur in een vluchtige en complexe wereld.

Bezien vanuit de wetenschap, regelgeving en de weerbarstige praktijk.

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) staat voor een verenigde en krachtige cultuur sector. Daarvoor organiseren wij bijeenkomsten met actuele thema’s , interessante sprekers en genodigden. 2020 beginnen wij in Leeuwarden.

  U bent van harte uitgenodigd samen met collega toezichthouders, directeur/bestuurders út Fryslân, Groningen en elders.   Locatie: Fries Museum, Wilhelminaplein 92,   8911BS Leeuwarden. 12 februari 2020 van 16:00 – 18:00 met netwerkborrel tot 19:00  

Programma

15:30 inloop

16:00 Ontvangst en Introductie NVTC

16:15 ‘Governance Code Cultuur 2019: laveren tussen regels en realiteit ?> drs. Patrick Broekema mede opsteller Governance Code Cultuur en adviseur  bij  Cultuur+Ondernemen. 16:45 nabespreking

17:00 ‘Good Governance voor een onvoorspelbare wereld.> Prof. dr. Hans van Ees o.a.hoogleraar Corporate Governance (R.U.G.)

17:30 ‘ Common Ground  Common Sense> drs. Oeds Westerhof o.a. dir. Leeuwarden Europese  Culturele Hoofdstad 2018

18:00   nabespreking 18:15 Netwerk borrel 19:00  Afsluiting

U kunt zich aanmelden voor 1 februari a.s. via info@nvtc.nl                         Entree: gratis voor NVTC- leden en 45 euro voor NIET- leden middels overboeking naar Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur NL10ABNA04 4723 8086  o.v.v. naam organisatie + Symposium Leeuwarden.   

Yinka Shonibare, Planets in my head, Literature, 2010, Tropenmuseum

BEKIJK OOK