Nieuwsbrief Symposium: Lange termijn waarde creatie.

Het NVTC Symposium in het Centraal Museum 20 maart j.l. had de intrigerende titel: “ Lange termijn waarde creatie in de Cultuur sector.”

Wellicht de reden dat velen zich aanmeldden voor deelname.Het werd een interessante, levendige en inspirerende bijeenkomst door de veelzijdige presentaties van de vijf sprekers.Nu had de NVTC deze titel niet zelf bedacht maar het was namelijk de titel van de presentatie van Keynote spreker Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers.

Haar presentatie sloot mooi aan op wat Prof Dr. Jaap Winter ons tijdens het NVTC Seminar 19 sept. j.l. presenteerde over de nieuwe rol van toezicht.Hij constateerde dat ondanks de werkgeversrol (baas van bestuurders, beoordelen en belonen) de nieuwe rol van toezicht meer gericht is op strategie en op waarden koppelen aan doelstellingen.  Daarmee zijn toezichthouders ook partners van bestuurders met aandacht op het versterken van het denkproces.Bij Lückerath-Rovers kregen twee onderwerpen speciale aandacht:

1-Typen waarden creatie en het belang daarvan. De primaire vraag bij lange termijn waarde creatie is: Welke waarde wil een organisatie eigenlijk creëren? En hoe meet je dat dan? Zij toonde aan dat het een opgave is en hield een pleidooi voor een dialoog te voeren binnen de Raad van Toezicht aan de hand van vier kwadranten:Interne -, Externe – en Economische- , Sociale waardecreatie. Goverance codes in de (semi) publieke sector.

2- Goverance codes in de (semi) publieke sector tonen een grote diversiteit. Sommige zijn wel 75 bladzijden vol geschreven, anderen zijn kort en bondig.  De indruk bestaat dat wellicht 80% dezelfde goverance-code voor Toezicht zou kunnen gelden voor al die sectoren in de (semi)publieke sector zoals Pensioenen, Woningbouw coöperaties, Zorg, Cultuur etc.

De presentatie van Lückerath-Rovers volgde op de presentatie van Patrick Broekema (adviseur Cultuur en Ondernemen) over de Governance Code Cultuur 2019. Hij gaf daarin een duidelijke overzicht over de ontwikkeling, de functie en de reden tot vernieuwing van de code als gevolg van het complexere speelveld.  Meerdere voorbeelden passeerden onder de noemer:” lessons learned”. Zo gaf de Wethouder Cultuur Anke Klein haar visie over de Utrechtse cultuur sector en de punten die daarin haar aandacht hebben.

Tot slot bracht Dialoog met Verbeelding  van Sandra Boer (directeur ART Partner) de deelnemers in beweging zowel fysiek als verbaal. Stoelen werden opzij geschoven en “prikkelende stellingen” die de deelnemers tijdens de presentaties hadden opgeschreven. Per stelling moest elke deelnemer “stelling nemen” door bij de groep JA- of bij de groep NEE- stemmers te gaan staan. Om vervolgens de kans te krijgen een toelichting te geven over de keuze Ja /Nee stellingen zoalsIn onze RvT weten we precies welke waarde we willen creëren als organisatie.

  • In onze RvT weten we precies welke waarde we willen creëren als organisatie.
  • In onze vergaderingen besteden we meer aandacht aan de sociale waardecreatie dan aan de economische waardecreatie.
  • Lange termijn waardecreatie is bij ons doorleefd in de missie, visie en strategie.
  • Onze RvT is divers qua kennis, vaardigheden en achtergronden.

Hiermee ging Dialoog met Verbeelding naadloos over in de Netwerk Borrel.

BEKIJK OOK