Masterclass dinsdag 4 november: ‘Goed toezicht vanuit (nieuw) juridisch perspectief’

Deze masterclass stelt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, geeft u inzicht in het huidige denken over goed en falend toezicht en concrete handvatten voor het formeel op orde krijgen en houden van uw toezichtpraktijk.

Inhoud

Minister Opstelten heeft in februari het sector overstijgende wetsvoorstel ‘bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen’ voor internetconsultatie aangeboden. Het kabinet beoogt met deze wet een duidelijk juridisch kader voor de verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen te creëren en de mogelijkheid te vergroten om bestuurders en toezichthouders te ontslaan en aansprakelijk te stellen. De laatste jaren zijn overigens al processen gestart waarbij bestuurders (en toezichthouders) van maatschappelijke organisaties onderwerp waren van een enquêteprocedure of aansprakelijkheidstelling. Dergelijke procedures kosten niet alleen veel geld en tijd, maar leiden ook tot reputatieschade.

Het wordt dus voor toezichthouders (en bestuurders) steeds belangrijker om zicht te hebben op de wettelijke vereisten en gevoel te krijgen voor hoe die vertaald worden in jurisprudentie. Tegen die achtergrond wordt het ook steeds belangrijker om de eigen zaken – ook formeel – goed op orde te hebben.

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Bestaande en aankomende wetgeving over bestuur en toezicht bij maatschappelijke organisaties en over de ‘toegang’ tot de rechtbank en het instellen van een enquête bij de Ondernemingskamer.
  • Structuur en praktijk van toezicht op gelieerde rechtspersonen.
  • One-tier systeem, een nieuw fenomeen in Nederland dat – zo pleiten sommigen – ook voor stichtingen en verenigingen mogelijk zou moeten zijn.
  • Toezicht beoordeeld vanuit juridisch perspectief. Casussen uit de rechtspraktijk geven een beeld van de ontwikkelingen in het huidige denken over adequaat en falend toezicht.
  • De eigen governance hygiëne op orde: eisen te stellen aan de vastlegging van spelregels, het werken conform de spelregels, de notulen en het dossierbeheer. Er worden praktische handvatten gegeven.

Werkvormen

Dominante werkvormen zijn kennisoverdracht in collegevorm en verdiepen van inzichten aan de hand van casuïstiek uit de praktijk die docenten inbrengen.
De kleinschaligheid (max. 18 deelnemers) maakt het mogelijk om aandacht te besteden aan vragen van deelnemers en inzichten in discussie te verdiepen.

Docenten

Mr Ep Hannema is managing partner/advocaat bij Norton Rose Fulbright. Bedrijfsethiek en corporate governance hebben zijn bijzondere interesse. Zo heeft hij zich recent verdiept in het belang van goede governance hygiëne, waaronder adequate notulen vanuit juridisch perspectief.

Mr Frans Stibbe leidt Deloitte Legal dat juridische dienstverlening aan bedrijven en instellingen biedt. Hij is expert op het gebied van corporate governance en was als managing partner/advocaat bij DLA Piper actief op het gebied van corporate litigation. Als voormalig toezichthouder bij DLA Piper (one-tier board), toezichthouder bij een zorginstelling en commissaris in het bedrijfsleven kent hij het intern toezicht ook van binnenuit.

Duur en locatie

De masterclass wordt gegeven op dinsdag 4 november 2014 van 16.00 tot 20.30 uur. De locatie is in Utrecht.

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 395,00 voor leden van één van de zes toezichthouderverenigingen. De kosten zijn inclusief soep met broodjes en exclusief 21 % BTW.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl
Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname.

Het minimum aantal deelnemers om de masterclass te laten doorgaan, is gesteld op tien. Kosteloos annuleren kan uiterlijk tot twee weken voordien. Daarna zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.

BEKIJK OOK