Rondetafel 3 mei 2018 Governance Code Cultuur toe aan herziening. Helpt u mee?

Cultuur+Ondernemen organiseert een aantal rondetafelgesprekken om de Governance Code Cultuur te actualiseren. Eén van deze bijeenkomsten is speciaal voor  leden van de NVTC. Graag  horen  wij  uw ervaringen  met  de  huidige  code  en  welke  adviezen  u  heeft  voor  de   geactualiseerde  versie.

Datum: donderdag 3 mei 2018
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: C+O, Kerkstraat 204, 1017 GV Amsterdam
Aanmelden: info@nvtc.nl (vóór 20 april)

Aanleiding  en  proces  
De  Governance  Code  Cultuur  bestaat  in  zijn  huidige  vorm  nu  ruim  vier  jaar.  Opgedane  ervaring   met  de  code  en  onderzoek  naar  het  gebruik  van  de  code  in  de  praktijk  geven  aanleiding  tot  een   update.  Ook  hebben  we  de  afgelopen  jaren  in  de  cultuursector  diverse  incidenten  gezien,  veelal   terug  te  voeren  op  het  onvoldoende  functioneren  van  de  governance.  Voorbeelden  zijn  Het   Nieuwe  Instituut  (Rotterdam),  Museum  Het  Valkhof  (Nijmegen)  en  recentelijk  het  Stedelijk   Museum  (Amsterdam).  Ook  daar  trekken  we  graag  lering  uit.  Daarom  heeft  C+O  eind  2017  de   commissie  Governance  Code  Cultuur  ingesteld.

Onder  voorzitterschap  van  Prof.  Mr.  Louis   Houwen  (hoogleraar  public  en  private  governance  bij  TIAS)  werkt  de  commissie,  in  nauwe   samenspraak  met  de  cultuursector,  aan  de  tekst  van  de  geactualiseerde  code.  Deze  dialoog  vindt   onder  meer  plaats  tijdens  enkele  ronde  tafelbijeenkomsten  in  gesprekken  met  o.a.  bestuurders,   toezichthouders,  brancheorganisaties,  overheden  en  fondsen.

De  geactualiseerde  code  zal  worden  gepresenteerd  tijdens  een  congres  in  het  najaar.     Onderwerpen  bij  dit  rondetafelgesprek  zijn  in  ieder  geval  de  rol  van  de  code,  rolneming  van   toezichthouders  en  bestuurders,  integriteit  &  belangenverstrengeling  en  professionalisering  van   toezichthouders.

BEKIJK OOK