Expertmeeting ‘Culturele Diversiteit en Governance’ | 1 september

De NVTC organiseert in samenwerking met ATANA en Munish Ramlal op 1 September de expertmeeting ‘Culturele Diversiteit en Governance’.

Gezien het toenemende aandeel niet-westerse culturen in de bevolking kunnen culturele instellingen, met het oog op de toekomst, niet anders dan investeren in nieuwe kanalen, nieuw publiek en nieuwe partners. Culturele instellingen moeten zich blijven verhouden tot haar stakeholders, de samenleving van nu. Een cultureel diverse bestuurssamenstelling lijkt een logische stap, maar is zeker niet vanzelfsprekend. Om bestuurlijke culturele diversiteit te stimuleren is de Code Culturele Diversiteit ontwikkeld. De Code vormt een praktisch instrument voor het toezicht en biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren.

Samen met een select gezelschap, ervaringsdeskundige Munish Ramlal en Richtje Sybesma van binoq atana gaan we dieper in op de rol van de toezichthouder en de meerwaarde van Culturele Diversiteit aan de top. Daarbij worden er een aantal vragen en dilemma’s besproken die zowel toezichthouder als directies tegenkomen.

Munish Ramlal is strategisch adviseur van Nationale ombudsman en bestuurder in de Haagse kunst- en cultuursector. Ramlal is gepromoveerd in de rechtssociologie op de dissertatie ‘Naar een glazen wetgevingshuis’, een onderzoek naar Haagse lobbypraktijken bij totstandkoming van Haagse wetten. Via zijn inhoudelijke expertise is hij in staat om politiek, wetenschap, ambtenarij en burgerperspectieven met elkaar te verbinden. Ramlal is o.a. voorzitter Indian Film Festival The Hague, bestuurder Balletproductie Lonneke van Leth en sinds kort lid RvT Dans- en Muziekcentrum Den Haag.

Richtje Sybesma is directeur van binoq atana. Sinds 2009 staat zij aan het roer van het bureau dat vooral bekend is van ATANA: het programma voor bestuurlijke diversiteit in de culturele en maatschappelijke sector. Met ATANA is een databank opgebouwd van ruim 650 cultureel diverse professionals die gematcht worden in adviesraden, besturen en raden van toezicht. Op dit moment zet binoq atana zich in opdracht van OCW in voor het promoten van de Code Culturele Diversiteit.

Voor meer informatie over deelname en aanmelding kunt u zich richten tot de NVTC via 020-8116620 of info[@]nvtc.nl.

BEKIJK OOK