Drukbezochte regiobijeenkomsten Amsterdam en Hengelo groot succes!

In samenwerking met BDO, Camunico en de Gemeentes Amsterdam en Hengelo organiseerde de NVTC recentelijk twee succesvolle regiobijeenkomsten rondom het thema: Verantwoord Toezichthouden. Deze regiobijeenkomsten worden georganiseerd voor toezichthouders en bestuurders uit de culturele sector met het doel kennis te delen en te ontwikkelen evenals de sector kennis te laten maken met de NVTC.

Tijdens de eerste bijeenkomst opende Carolien Gehrels, Wethouder Kunst en Cultuur de bijeenkomst en benadrukte het belang van goed toezicht. Zo vergeleek ze professioneel toezichthouder worden met het halen van een vaarbewijs en gaf ze aan dat toezichthouders juist goede sparringpartners van de directieleden kunnen zijn.

Ryclef Rienstra, directeur VandenEnde Foundation vervolgde de opening en gaf aan de hand van enkele initiatieven die het Blockbusterfonds ondersteunt, aan dat toezichthouden niet vrijblijvend is. Voor de subsidiegever is professioneel en participerend toezicht van belang, dat schept vertrouwen. Ook zouden instellingen niet moeten aarzelen om externe expertise aan te nemen indien nodig. Toezichthouders hebben immers een verantwoordelijkheid tegenover de private geldgevers. Die verantwoorde houding zal uiteindelijk mede bepalend zijn voor de toekomstige instroom van het nieuwe kunstmecenaat.

In Hengelo sprak Wethouder Wieger Mulder over het belang van goed toezicht. Culturele instellingen zijn aan het overleven en raden van toezicht hebben een andere rol gekregen, er is nu deskundigheid en stuurmanskunst nodig om met windkracht 10 te kunnen navigeren. De wethouder erkende daarbij het belang van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur die een handreiking aanbiedt voor toezichthouders!

Marc Altink, directeur van het Metropole Orkest en tevens toezichthouder Twentse Welle sprak in Hengelo over de rol van de toezichthouder versus de rol van de directie in tijden van overleven. Altink beschreef daarbij het belang van het bewust kiezen van het type bestuursmodel, zoals ook de Governance Code Cultuur aangeeft. Het bewust kiezen van  in dit geval een RvT model heeft ervoor gezorgd dat het MO nu een financieel gezonde organisatie is en het orkest zeer zichtbaar en succesvol is geworden.

Na wat vragen uit het publiek sprak Joris Aalberse van BDO in Amsterdam en Rik van Brederode samen met Jacob-Jan Mossel in Hengelo over efficiënt cultureel ondernemen, waarbij ze aangaven welke elementen van belang zijn om als organisatie te optimaliseren. Daarbij gaat het voornamelijk om de filosofie hoe de organisatie om kan gaan met verandering, waarbij het toezicht een leidende rol op zich kan nemen.

De middag werd zowel in Amsterdam als Hengelo succesvol afgesloten door Ron Soonieus van Camunico met een korte uitleg over het onderzoek ‘Leiderschap in de culturele sector’, dat Camunico in samenwerking met de NVTC heeft afgerond. De resultaten, waarbij de directies en raden van toezicht van 10 culturele instellingen werden onderzocht, geven aan dat de juiste samenstelling van het directie- en toezichthouders team  essentieel is om verandering te kunnen brengen. Raden van toezicht en directies die een fijnmazige en efficiënte relatie met elkaar aangaan en daardoor gebruik kunnen maken van elkaars competenties zullen over het algemeen succesvoller zijn. Daar komt bij dat in elke fase waarin een culturele instelling zich bevindt ook een andere samenstelling van het  directieteam en de raad van toezicht nodig zal zijn om optimaal de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan.

BDO, founding partner van de NVTC bood na afloop een borrel aan, alwaar de discussie en het uitwisselen van ervaring onder de enthousiaste toezichthouders werd voortgezet. Een van de toezichthouders dankte de NVTC als volgt: ‘Eindelijk een bijeenkomst waar ik met mede toezichthouders uit de sector ervaring kan uitwisselen en kennis kan opdoen.’

Na deze succesvolle regiobijeenkomsten in Amsterdam en Hengelo zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden in Tilburg (mei) en Den Haag (oktober). Meer informatie volgt binnenkort op nvtc.nl.

 

BEKIJK OOK