De Governance Code Cultuur aangeboden aan de minister van OCW Jet Bussemaker

Op 14 oktober 2013 heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het eerste exemplaar van de Governance Code Cultuur in ontvangst genomen, gepresenteerd door Cultuur- Ondernemen

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De 9 principes van de code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen. ‘Toepassing van het principe in de praktijk’ kan men op verschillende wijzen lezen: ‘zo hoort het’, ‘zo doen goede geleide organisaties dit’ of ‘dit zijn goede praktijkvoorbeelden’. Het is aan toezichthouders en bestuurders: pas toe of leg uit.

De vernieuwde Governance Code Cultuur kunt u raadplegen op de website www.governancecodecultuur.nl

Voor de realisatie van de Governance Code cultuur heeft Cultuur-Ondernemen samengewerkt met Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg (tot 1 september 2013 aan de Nyenrode Business Universiteit). De code wordt ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, VNG en fondsen. Al deze partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de code. De ontwikkeling van de nieuwe code is financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

BEKIJK OOK