De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Voor de realisatie van de Governance Code cultuur heeft Cultuur-Ondernemen samengewerkt met Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg. De code wordt ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, VNG en fondsen. Al deze partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de code. De ontwikkeling van de nieuwe code is financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Download de code hier