Bent u lid van een raad van toezicht of bestuur (in het bestuur + directie model) in de culturele sector? Dan kan het lidmaatschap van de NVTC veel voor u betekenen. U wilt uw functie van toezichthouder optimaal uitvoeren. Daarbij loopt u in de praktijk mogelijk tegen vragen aan. Het netwerk van de NVTC biedt kennis en inzichten die u kunnen helpen bij het zo goed mogelijk uitvoeren van uw taken in de culturele sector.

De jaarlijkse contributie is per raad van toezicht of bestuur en is naar omvang van de culturele instelling vastgesteld. Leden van een voltallige raad van toezicht of bestuur zijn ieder lid op persoonlijke titel. Lidmaatschap wordt automatisch verlengd en kent een schriftelijke opzeggingstermijn van 3 maanden.

Jaarlijkse bijdrage voor het netwerk per januari 2018:

1. Organisaties met een omzet van < 500.000:    250 euro
2. Organisaties met een omzet van > 500.000:    500 euro
3. Individueel lidmaatschap:                                    95 euro

t.w. bijdrage incl. BTW = € 302,50 ;  € 605,00 of  € 114,95

Mocht u interesse hebben in lidmaatschap, maar laat uw financiële situatie dat niet toe, neem dan contact op met het bureau van de NVTC via info@nvtc.nl of 020- 8116620.

Op dit moment telt de NVTC bijna 250 leden.