Jaarlijks Congres Culturele Toezichthouders
NVTC Congres 2023
Datum: 01-12-2023 om 13:30 - 17:00 uur
Locatie: Volkshotel - Wibautstraat 150 Amsterdam

NVTC Congres 2023

Toekomst gericht toezichthouden in tijden van transitie

Van toeschouwer naar drijvende kracht

Hoe houd je toekomstgericht toezicht? Als toezichthouders in de kunst- en cultuursector beperken we ons niet langer tot het meekijken op jaarstukken. We houden ons ook bezig met de vertaling van de culturele codes, inclusiviteit en maatschappelijke betekenis. Hoe geven we dit in de praktijk, voor de nieuwe beleidsperiode, vorm? En wat betekent dat voor de toekomst van ons vakgebied?

Programma

De inloop met koffie en thee is vanaf 13:30. Om 14:00 start het programma met een welkomstwoord van onze voorzitter Jurenne Hooi. Daarna gaat Lara Nuberg in gesprek met onze gasten over de toekomst van toezichthouderschap:

  • Christianne Mattijssen – is directeur van de directie Erfgoed & Kunsten bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij neemt ons mee in de relatie tussen strategisch beleid, een hoogwaardig cultuuraanbod en de bijbehorende rol voor toezichthouders.
  • Alida Dors – artistiek directeur Theater Rotterdam, theatermaker en choreograaf, belichaamt onder andere de principes vanuit de hiphopcultuur: learning by doing, crew mentality and each one teach one. Zij gaat met ons het gesprek aan over diversiteit en inclusie.
  • Chris Julien – brengt zijn ervaring als wetenschapsfilosoof, strategisch innovator en initiatiefnemer van het Cultuurberaad Klimaat mee om te spreken over (cultural) governance in tijden van verandering.
  • Marry de Gaay Fortman – is advocaat en partner bij Houthoff Buruma, heeft jarenlange ervaring als commissaris en is mede-initiatiefnemer van de NVTC. Ze zit momenteel in de Raad van Toezicht van het IDFA en Dutch Culture. Ze gaat in op de ontwikkelingen rond actuele governance en compliance vraagstukken en de ontwikkeling daarin in een tijd van grote maatschappelijke verandering. Welke rol vraagt dit van toezichthouders?

Break-out sessies

In het tweede deel van het programma, gaan we in kleinere groepen in sub-sessies met elkaar aan de slag om de uitdagingen en oplossingen, als ook jouw rol als toezichthouder praktischer vorm te geven:

Diversiteit, inclusie en veiligheid
In een gezonde culturele organisatie voelt iedereen zich welkom en veilig zodat zij vanuit hun eigen kracht kunnen bijdragen. We zien hier een grote verandering in de normen die we daarbij stellen en de gesprekken hierover zijn vaak verhit. Aan de hand van dilemma’s en casuistiek uit de praktijk voeren we het gesprek met elkaar; hoe waarborgen we diversiteit, inclusie en veiligheid? En hoe verhouden we ons als toezichthouders tot deze organisatievraagstukken?

Governance Code Cultuur, door Cultuur + Ondernemen
Het open karakter van de Governance Code wordt gewaardeerd, maar er zijn nog altijd vragen op de toepassing in de praktijk. Cultuur & Ondernemen start komende periode met een verkenning van de toekomst van de code, mede in relatie tot andere codes in de sector. Zij nemen jullie ervaringen graag mee in deze verkenning. Tijdens deze sessie bespreek je de verschillende successen en dilemma’s met de Governance Code en geef je input aan C+O om te zorgen dat de Code toekomstbestendig blijft.

Maatschappelijke betekenis, door Platform Governance in Cultuur
De roep klinkt steeds luider om culturele instellingen een belangrijke rol te laten spelen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij stelt de staatssecretaris dat dit hand in hand gaat met artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Ook komt zij in de eerste helft van 2024 bijvoorbeeld met nieuw beleid gericht op de klimaatcrisis. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor culturele organisaties en wat is de rol van jou als toezichthouder hierin?

Plenaire afsluiting en borrel

NVTC Congres 2023

Meld je aan

Je bent van harte welkom op 1 december in het Volkshotel te Amsterdam. De inloop is vanaf 13:30. Het programma is van 14:00-17:00. Daarna sluiten we af met een borrel.

Nog geen lid? Maak nu gebruik van de tijdelijke aanbieding om slechts voor €50 (ex BTW) lid te worden. Leden kunnen gratis naar het congres en andere evenementen.

Aanmelden als lid voor 'NVTC Congres 2023'    Een ticket kopen voor 'NVTC Congres 2023'

      * Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de betaling en uw aanwezigheid bij het Evenement.