Agenda

Agenda 14 april: Dilemma’s in de boardroom

VNO-NCW metropool Amsterdam, Grant Thornton en de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) organiseren deze bijeenkomst speciaal voor toezichthouders, bestuurders en commissarissen. Tijdens de bijeenkomst worden door Aalt Klaassen (co-auteur en -onderzoeker) resultaten bekend gemaakt van het jaarlijks onderzoek onder commissarissen in de private en de (semi-)publieke sector. Dit onderzoek is mede dankzij de inbreng van Grant Thornton als partner en hoofdsponsor tot stand gekomen. Ook wordt er een soortgelijk onderzoek gestart binnen de culturele sector in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur.

Marry de Gaay Fortman, ervaren commissaris en voorzitter van VNO-NCW metropool Amsterdam evenals roulerend voorzitter van de NVTC zal de bijeenkomst leiden. Aalt Klaassen licht het onderzoek toe. Vervolgens zal er een paneldiscussie zijn waaraan Bart Jonker (Partner bij Grant Thornton), Tineke Bahlmann (o.a. voorzitter Raad van Toezicht van het Centrum van Beeldende Kunst en lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam), Ferry Houterman, (o.a. commissaris bij Rabobank Amsterdam en RAI en toezichthouder bij CNV Publieke Zaak) en Adriana Esmeijer (directeur/ bestuurder van het Prins Bernhard Cultuurfonds) deelnemen. Er wordt gesproken over de dilemma’s waar een toezichthouder tegenaan loopt, integriteit van een toezichthouder en de mogelijkheid om mede Raad van Commissarissen scherp te houden. Wellicht heeft u zelf ook vragen hierover en wij nodigen u van harte uit deze aan het discussiepanel voor te leggen.

U kunt zich aanmelden via info@nvtc.nl.

Wij sluiten de bijeenkomst af met een borrel.
Graag tot 14 april!

Overzicht Programma

16:00 – Inloop

16:30 – Start programma

16:40 – Presentatie commissarissenonderzoek (2014/2015) – Aalt Klaassen

17:10 – Paneldiscussie

17:25 – Interactie met zaal

17:55 – Afsluiting

18:00 – Netwerkborrel

 

 

 

 

 

Agenda

De eerstvolgende bijeenkomsten op de agenda zijn:

 26 maart: Expertmeeting: ‘De rol van de inhoudelijke professional in de raad van toezicht’ met Abdelkader Benali

 14 april: Toezicht bijeenkomst: Dilemma’s in de boardroom met Marry de Gaay Fortman i.s.m. VNO-NCW, Grant Thornton

 29 mei: Jaarlijkse congres: ‘Toezichthouden in de Toekomst’ i.s.m. 6 toezichtverenigingen. Leden van de NVTC kunnen zich met korting aanmelden via www.toezichtintoekomst.nl.

Leden van de NVTC ontvangen persoonlijk uitnodigingen voor al onze activiteiten. Bent u toezichthouder van een culturele instelling en nog geen lid, informeer dan naar de mogelijkheden.

 

 

 

International Expertmeeting

The role of fundraising for the board of trustees of arts organizations.

On November 11, 2014 the NVTC held an exclusive event, sponsored by Camunico and DHR International, where James Abruzzo shared his expertise concerning the role of fundraising for the board of trustees of arts organizations.

DHR International has developed a prominent position among the cultural sector in the US under the leadership of Mr. James Abruzzo. Mr. Abruzzo has also consulted with cultural organizations in the UK, Germany and Italy as they confront challenges similar to those in The Netherlands.  In that role, he has recruited fund raising professionals to European arts organizations.

In 2013 Mr. Abruzzo, who leads DHR’s global relationships with arts clients, shared his experiences about cultural entrepreneurship in the US. This year Mr. Abruzzo shared his knowledge and experiences about the role of trustees in fundraising for the arts in the US. During this event we continued the dialogue on private fundraising and provided insights into how trustees of Dutch arts organizations may play a successful role.

Read more about the Expertmeeting: Report International Expertmeeting_The role of fundraising for the board of trustees

Interested in sharing knowledge, become a member! For more information, please contact the NVTC.

Succesvolle Regiobijeenkomst Den Haag!

Na eerdere bijeenkomsten in Amsterdam, Hengelo en Tilburg nodigde de NVTC  de toezichthouders en bestuurders van harte uit voor de ‘Regiobijeenkomst Den Haag’ op 22 oktober. De opening werd verricht door Joris Wijsmuller, wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur.

De NVTC, het platform voor toezichthouders in de culturele sector organiseert Regiobijeenkomsten in samenwerking met accountantsorganisatie BDO. De Regiobijeenkomst heeft als doel om samen met u en de toezichthouders en bestuurders van de culturele sector kennis te delen en te ontwikkelen rondom het thema ‘Verantwoord Toezichthouden’.

We danken alle toezichthouders en bestuurders uit de region Den Haag voor hun actieve bijdrage!

 

 

Succesvolle paneldiscussie ABN AMRO Uitmarkt Business Dag

Op 29 augustus vond de ABN AMRO Uitmarkt Business Dag plaats in het Koninklijk Concertgebouw, het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum. De bijeenkomst is opgezet door de nieuwe samenwerking van ABN AMRO met de Uitmarkt. Het doel van de ABN AMRO Uitmarkt Business Dag was het delen van elkaars kennis en ervaring, inspiratie opdoen en netwerken.

Zo´n 300 gasten van culturele instellingen uit heel Nederland waren aanwezig op de ABN AMRO Uitmarkt Business Dag: podia, musea, kunstvakopleidingen, sectorinstituten, branche verenigingen, productiehuizen, orkesten, marketingorganisaties, fondsen, financiers, adviseurs en impresario’s.

Om 13.30 uur werd de Plenaire sessie gestart, geleid door Therèse van Schie. Tijdens vier korte, interactieve presentaties, afgewisseld met vragen en discussie met het publiek, kwamen actuele onderwerpen aan bod en deelde men kennis en ervaring met directeuren uit de culturele sector. In de namiddag werden er zeven workshops gegeven, waaronder de interactieve paneldiscussie Cultural Governance over de ‘De rol van de toezichthouder bij fondsenwerving’.

De mate waarin toezichthouders aan de organisatie een extra bijdrage kunnen leveren staat steeds vaker op de agenda, maar waar liggen de grenzen? En in hoeverre kun je als toezichthouder een succesvolle bijdrage leveren aan fondsenwerving? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn er deze middag succesvolle ervaringen uitgewisseld over de rol van de toezichthouder bij fondsenwerving

Workshop dinsdag 7 oktober 2014: ‘Toezicht op het primaire proces’

Deze eendaagse workshop geeft handvatten om vanuit de eigen positie en verantwoordelijkheid invulling te geven aan het toezicht op het primaire proces van de organisatie waar u Toezichthouder bent.

Inhoud

De workshop speelt in op het actuele vraagstuk hoe u als Raad van Toezicht daadwerkelijk toezicht kunt houden op de besturing van de organisatie en in het bijzonder op haar primaire proces door eigen directe waarnemingen en informatievergaring en interpretatie en reflectie hierop. Gevoed door deze onafhankelijk verkregen inzichten kunnen Toezichthouders meer proactief de dialoog met de Bestuurder voeren, voorstellen en projecten kritisch volgen en zo nodig interveniëren.

Het zelf vergaren van informatie over de besturing van het primair proces vraagt inzicht in vele facetten.

De volgende onderwerpen komen in het eerste gedeelte aan de orde:

Telkens vanuit vertrekpunt ‘Het primaire proces’:

 • de inhoud en inrichting van de werkprocessen met hun risico’s, borgingsmechanismen, kritische succesfactoren, eraan gestelde eisen (wet en regelgeving);
 • de stakeholders die direct een rol in spelen of belang hebben bij een goed lopend primair proces: cliënten/patiënten/leerlingen en hun omgeving; medewerkers, leidinggevenden, cruciale toeleveranciers, verwijzers en ketenpartner;
 • de kritische informatie die de organisatie zelf verzamelt of zou moeten verzamelen en benutten om te kunnen beoordelen of het primaire proces goed loopt en waar mogelijk efficiënter of effectiever kan (denk aan evaluaties, klachten, incidenten, productiecijfers, wachttijden, tevredenheidsonderzoeken, interne audits, leveranciersbeoordelingen etc);
 • beschikbare rapportages van andere toezichthouders: accountant, certificeerder, inspecties,…met de follow up hierop.

De techniek én vaardigheid

Het als Toezichthouder actief op zoek gaan naar die informatie, ook los van de Bestuurder , stelt eisen aan de eigen opstelling en gespreksvoering. Het is niet de bedoeling dat de Toezichthouder in contact met de verschillende stakeholders oordeelt of intervenieert en zo verwachtingen of verwarring schept bij stakeholders . Het gaat om een onderzoekende onafhankelijke informatievergaring. Audittechnieken en in het bijzonder de interview-methodiek van het waarderend auditen (Appreciative Inquiry) zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Hiervoor worden handvatten aangereikt, waarmee daarna zelf geoefend wordt.

Werkvorm

Verschillende werkvormen worden gecombineerd: Kennisoverdracht in college vorm, dialoog tussen deelnemers, behandeling casuïstiek en oefenen. De thema’s worden gelardeerd met veel voorbeelden uit de praktijk van de organisaties waar Toezichthouders werkzaam zijn en met de nodige ruimte voor onderlinge uitwisseling.

Docent

Ir. Marja van Houten heeft een eigen advies en trainingspraktijk Van Houten Consult BV en is daarnaast mede oprichter en senior auditor bij CIIO, de certificeerder voor kennisintensieve professionele organisaties. Houten heeft een achtergrond in innovatie en communicatie, later aangevuld met veranderkunde (SIOO), een managementopleiding en kwaliteitsmanagement. Na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest als (project-)manager in de sectoren overheid en zorg, werkt zij vanaf 1997 als zelfstandig adviseur en trainer op het brede terrein van kwaliteit, innovatie en organisatieontwikkeling voor klanten in de professionele dienstverlening. Dit combineert zij sindsdien met het werk als extern auditor. In die hoedanigheid heeft ze ruime ervaring opgedaan met het beoordelen van organisatieadviesbureaus, scholen en opleidingsinstituten, onderzoeksbureaus, interim managementbureaus, en welzijns- en zorgorganisaties aan de hand van ISO, IIP, HKZ en INK.

Duur en locatie

De masterclass wordt gegeven op dinsdag 7 oktober 2014 van 16.00 tot 20.30 uur. De locatie is in Utrecht.

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 395,00 voor leden van één van de zes toezichthouderverenigingen. De kosten zijn inclusief soep met broodjes en exclusief 21 % BTW.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl

Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname.

Het minimum aantal deelnemers om de masterclass te laten doorgaan, is gesteld op tien. Kosteloos annuleren kan uiterlijk tot twee weken voordien. Daarna zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.

 

 

Masterclass dinsdag 4 november: ‘Goed toezicht vanuit (nieuw) juridisch perspectief’

Deze masterclass stelt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, geeft u inzicht in het huidige denken over goed en falend toezicht en concrete handvatten voor het formeel op orde krijgen en houden van uw toezichtpraktijk.

Inhoud

Minister Opstelten heeft in februari het sector overstijgende wetsvoorstel ‘bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen’ voor internetconsultatie aangeboden. Het kabinet beoogt met deze wet een duidelijk juridisch kader voor de verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen te creëren en de mogelijkheid te vergroten om bestuurders en toezichthouders te ontslaan en aansprakelijk te stellen. De laatste jaren zijn overigens al processen gestart waarbij bestuurders (en toezichthouders) van maatschappelijke organisaties onderwerp waren van een enquêteprocedure of aansprakelijkheidstelling. Dergelijke procedures kosten niet alleen veel geld en tijd, maar leiden ook tot reputatieschade.

Het wordt dus voor toezichthouders (en bestuurders) steeds belangrijker om zicht te hebben op de wettelijke vereisten en gevoel te krijgen voor hoe die vertaald worden in jurisprudentie. Tegen die achtergrond wordt het ook steeds belangrijker om de eigen zaken – ook formeel – goed op orde te hebben.

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Bestaande en aankomende wetgeving over bestuur en toezicht bij maatschappelijke organisaties en over de ‘toegang’ tot de rechtbank en het instellen van een enquête bij de Ondernemingskamer.
 • Structuur en praktijk van toezicht op gelieerde rechtspersonen.
 • One-tier systeem, een nieuw fenomeen in Nederland dat – zo pleiten sommigen – ook voor stichtingen en verenigingen mogelijk zou moeten zijn.
 • Toezicht beoordeeld vanuit juridisch perspectief. Casussen uit de rechtspraktijk geven een beeld van de ontwikkelingen in het huidige denken over adequaat en falend toezicht.
 • De eigen governance hygiëne op orde: eisen te stellen aan de vastlegging van spelregels, het werken conform de spelregels, de notulen en het dossierbeheer. Er worden praktische handvatten gegeven.

Werkvormen

Dominante werkvormen zijn kennisoverdracht in collegevorm en verdiepen van inzichten aan de hand van casuïstiek uit de praktijk die docenten inbrengen.
De kleinschaligheid (max. 18 deelnemers) maakt het mogelijk om aandacht te besteden aan vragen van deelnemers en inzichten in discussie te verdiepen.

Docenten

Mr Ep Hannema is managing partner/advocaat bij Norton Rose Fulbright. Bedrijfsethiek en corporate governance hebben zijn bijzondere interesse. Zo heeft hij zich recent verdiept in het belang van goede governance hygiëne, waaronder adequate notulen vanuit juridisch perspectief.

Mr Frans Stibbe leidt Deloitte Legal dat juridische dienstverlening aan bedrijven en instellingen biedt. Hij is expert op het gebied van corporate governance en was als managing partner/advocaat bij DLA Piper actief op het gebied van corporate litigation. Als voormalig toezichthouder bij DLA Piper (one-tier board), toezichthouder bij een zorginstelling en commissaris in het bedrijfsleven kent hij het intern toezicht ook van binnenuit.

Duur en locatie

De masterclass wordt gegeven op dinsdag 4 november 2014 van 16.00 tot 20.30 uur. De locatie is in Utrecht.

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 395,00 voor leden van één van de zes toezichthouderverenigingen. De kosten zijn inclusief soep met broodjes en exclusief 21 % BTW.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl
Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname.

Het minimum aantal deelnemers om de masterclass te laten doorgaan, is gesteld op tien. Kosteloos annuleren kan uiterlijk tot twee weken voordien. Daarna zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.

Als lid van de NVTC met korting naar de ‘Dag van het toezicht’

Vrijdag 16 mei 2014

TOEZICHT HOUDEN IN DE TOEKOMST

‘Toezicht op het primaire proces’

Graag attenderen we u op de ‘Dag van het Toezicht’. U bent van harte uitgenodigd om op deze bijeenkomst met collega’s van gedachten te wisselen over hun én uw visie op toezicht op het primaire proces. Als lid van de NVTC kunt u zich nu nog aanmelden voor een gereduceerd tarief. Tevens treft u in de bijlage het overzicht van de masterclasses aan, hier kunt u zich voor inschrijven.

Op vrijdag 16 mei organiseren zes vooraanstaande toezichthouderverenigingen een vervolg op de succesvolle bijeenkomsten Toezicht houden in de Toekomst 2012 en 2013. Deze dag zal ingaan op het toezicht in de volgende sectoren:

 • Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
 • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ)
 • Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
 • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK)
 • Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur (NVTC)
 • Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP)

Programma

In de ochtend zullen twee enthousiaste sprekers, Maarten Ducrot en prof. dr. ir. Jan Rotmans, vanuit verschillende invalshoeken ingaan op het thema van de dag ‘Toezicht op het primaire proces’ met als metafoor de sport. Halverwege de ochtend zal onder leiding van dagvoorzitter Annette van Trigt een spannende elevator pitch plaatsvinden met de voorzitters van de zes verenigingen.

In de middag kunt u kiezen uit een 13-tal masterclasses. Deze masterclasses zullen elk met een eigen accent ingaan op het thema. De middag zal worden afgesloten met een mystery guest. Aan het eind van de dag zult u met veel inspiratie en sportiviteit Papendal weer verlaten. U kunt uw keuze kenbaar maken op het digitale inschrijfformulier.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 16 mei 2014 in Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 te Arnhem tussen 09.30 en 17.00 uur. Deze unieke sportieve locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar.

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 295,00 voor leden van één van de zes toezichthouderverenigingen. Voor niet-leden bedragen de kosten € 495,00. De kosten zijn inclusief lunch, consumpties en parkeren, exclusief 21 % BTW.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl.

Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname. Uiterlijk één week voor de bijeenkomst ontvangt u het uitgebreide programma, uw workshopindeling, de deelnemerslijst en de routebeschrijving.

Voor uw vragen staat ons congressecretariaat u graag te woord: M&T Events, Milene du Burck, per mail bureau@mtevents.nl of per telefoon 079 – 363 81 03.

U bent van harte welkom op vrijdag 16 mei a.s. in Congrescentrum Papendal te Arnhem.

 

 

Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders – 4 februari 2014

Het NKCC – Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders organiseert op dinsdag 4februari voor de achtste keer de Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders. Leden van de NVTC ontvangen korting en kunnen zich aanmelden via de website www.dagvanhetcommissariaat.nl

Het thema is: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien

Tijdens de Nationale Dag komen commissarissen en toezichthouders uit alle sectoren en branches bijeen om samen ervaringen en inzichten te delen. Door anders te kijken en met inspirerende voorbeelden door (inter)nationale sprekers wordt een nieuwe zienswijze op het toekomstig toezichthouden gepresenteerd. De nieuwe generatie commissarissen en toezichthouders ziet de veranderingen, durft het aan om met oude paradigma’s te breken en wil zichtbaar een stevige stap zetten op weg naar het nieuwe toezicht. Daar is deze Nationale Dag voor.

Zie voor het volledige programma, de sprekers en de verdiepingssessies:

www.dagvanhetcommissariaat.nl

Save the date ‘Dag van het Toezicht’ | 16 mei 2013

Toezicht op het primaire proces.

Met plezier maken wij u attent op vrijdag 16 mei 2014. Dan is van 10.00 – 17.00 uur het congres Dag van het Toezicht met als thema “Toezicht op het primaire proces.”

Wij hebben het programma bijna rond. Het wordt een zeer inspirerende dag met unieke sprekers, dus noteer deze datum alvast in uw agenda!

Gezien het grote animo van afgelopen jaar is het nu al mogelijk u in te schrijven voor dit congres via het inschrijfformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl. Een vroege inschrijving biedt zekerheid.

De locatie is Congrescentrum Papendal te Arnhem, een centraal gelegen en goed bereikbare locatie met het Openbaar Vervoer en de auto.

De officiële vooraankondiging met programma ontvangt u begin februari.