Promoveren op de “rol en positie van de raad van toezicht van de stichting”

En dat blijkt nog al eens weerbarstig. Iedere Raad van Toezicht heeft instrumenten nodig om minimaal de kernbevoegdheden te kunnen realiseren. Maar uiteindelijk gaat het bij de toepassing daarvan (ook) om timing en de achterliggende (omgangs)normen.

Het ogenschijnlijke saaie onderwerp van statuten en reglementen besprak zij op heldere en interessante wijze. Zij bood direct al de mogelijkheid om tussendoor te reageren en vragen te stellen. Dat gebeurde dus ook en bracht veel aanvullende informatie uit de praktijk gedurende de gehele presentatie. Het was een succesvolle expertmeeting met een mix van wetenschappelijk gebaseerde inzichten, praktijkvoorbeelden en gaf verbinding in zake de interessegebieden van de ca. 50 deelnemers.
Dr. Mr. Marleen van Uchelen-Schipper, kandidaat-notaris en universitair docent aan
het Instituut ondernemingsrecht van de UvA

Cultuur+Ondernemen organiseert een aantal rondetafelgesprekken om de Governance Code Cultuur te actualiseren. Eén van deze bijeenkomsten is speciaal voor  leden van de NVTC. Graag  horen  wij  uw ervaringen  met  de  huidige  code  en  welke  adviezen  u  heeft  voor  de   geactualiseerde  versie.

Datum: donderdag 3 mei 2018
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: C+O, Kerkstraat 204, 1017 GV Amsterdam
Aanmelden: info@nvtc.nl (vóór 20 april)

Aanleiding  en  proces  
De  Governance  Code  Cultuur  bestaat  in  zijn  huidige  vorm  nu  ruim  vier  jaar.  Opgedane  ervaring   met  de  code  en  onderzoek  naar  het  gebruik  van  de  code  in  de  praktijk  geven  aanleiding  tot  een   update.  Ook  hebben  we  de  afgelopen  jaren  in  de  cultuursector  diverse  incidenten  gezien,  veelal   terug  te  voeren  op  het  onvoldoende  functioneren  van  de  governance.  Voorbeelden  zijn  Het   Nieuwe  Instituut  (Rotterdam),  Museum  Het  Valkhof  (Nijmegen)  en  recentelijk  het  Stedelijk   Museum  (Amsterdam).  Ook  daar  trekken  we  graag  lering  uit.  Daarom  heeft  C+O  eind  2017  de   commissie  Governance  Code  Cultuur  ingesteld.

Onder  voorzitterschap  van  Prof.  Mr.  Louis   Houwen  (hoogleraar  public  en  private  governance  bij  TIAS)  werkt  de  commissie,  in  nauwe   samenspraak  met  de  cultuursector,  aan  de  tekst  van  de  geactualiseerde  code.  Deze  dialoog  vindt   onder  meer  plaats  tijdens  enkele  ronde  tafelbijeenkomsten  in  gesprekken  met  o.a.  bestuurders,   toezichthouders,  brancheorganisaties,  overheden  en  fondsen.

De  geactualiseerde  code  zal  worden  gepresenteerd  tijdens  een  congres  in  het  najaar.     Onderwerpen  bij  dit  rondetafelgesprek  zijn  in  ieder  geval  de  rol  van  de  code,  rolneming  van   toezichthouders  en  bestuurders,  integriteit  &  belangenverstrengeling  en  professionalisering  van   toezichthouders.

Tijdens de conferentie ‘Een beetje toezicht bestaat niet!’ in Museum Het Valkhof bespraken circa 100 toezichthouders en bestuurders good governance in de cultuursector . Tijd om stil te staan bij ‘lessons learned’.

Een volledige impressie van de belangrijkste conclusies en leerpunten kunt u lezen op de website van Cultuur+Ondernemen. De belangrijkste lessen:

– Toezichthouders bepalen de ruimte van de bestuurder om risico’s te nemen
– Teambuilders gezocht
– Positie toezichthouder niet vanzelfsprekend
– Meer zelfevaluaties nodig
– Actualisatie van de Governance Code Cultuur

De conferentie was een samenwerking tussen Museum Het Valkhof, Cultuur+Ondernemen, de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Samen met experts kunt u kennis opdoen en inzichten delen tijdens de interactieve toezicht bijeenkomst op 22 november die in samenwerking met Cultuur+Ondernemen in DNB wordt georganiseerd.

 Onder leiding van Marry de Gaay Fortman (advocaat/partner Houthoff Buruma) en keynote speaker Guurtje Wolters, toezichthouder pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank, gaat u in gesprek over ‘risico’s op belangenverstrengeling bij toezicht’.

Samen verkennen we vragen en dilemma’s zoals: Wat zijn de risico’s op belangenverstrengeling? Welke beheersmaatregelen zijn effectief?  Wanneer ben je onafhankelijk? En, wat zijn overeenkomsten met toezicht in de pensioensector?

Komt u ook uw ervaring uitwisselen en nieuwe inzichten opdoen? We diepen het zeer actuele onderwerp aan de hand van een casus en onderlinge discussie met elkaar uit. Na afloop heeft u beter inzicht in de risico’s op belangenverstrengeling en welke maatregelen u kunt treffen.

Waar en wanneer:
Dinsdag 22 november van 15:45 – 18:30 uur, De Nederlandsche Bank,

Westeinde 1, Amsterdam (Let op! legitimatie verplicht)
Aanmelden: vóór 10 november via onderstaande link
Kosten: €75,- inclusief borrel
Voordeel: NVTC-leden gratis toegang
Organisatie: NVTC en Cultuur+Ondernemen

AANMELDEN

U kunt zich nu aanmelden voor de eerste governance special op 1 november in het Hip Hop Huis te Rotterdam! 

Specials Governance in Cultuur ‘Stand van Zaken’

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) en Cultuur+Ondernemen gaan met u in gesprek over de governance dilemma’s die dringend aandacht vragen zoals blijkt uit recent onderzoek: Governance in Cultuur, Stand van Zaken 2016. Tijdens deze reeks van specials gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden dieper in op dilemma’s rond diversiteit, rolneming, informatievoorziening en evaluatie in toezicht.

Governance Special 1 november: Hoe draagt diversiteit in toezicht bij aan succesvolle organisaties?
De NVTCCultuur+Ondernemen en binoq ATANA nodigen u graag uit voor een interactieve bijeenkomst op 1 november aanstaande.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid (Principe 6 – Governance Code Cultuur). Verjonging en culturele diversiteit zijn van belang voor de invulling van een nieuwe maatschappelijke verbinding, zo blijkt uit het onderzoek, maar hoe divers is uw raad van toezicht of bestuur? Hoe kunt u als toezichthouder/bestuurder diversiteit binnen het toezicht stimuleren?

Op 1 november in het Hip Hop Huis te Rotterdam maken we inzichtelijk hoe u hier als toezichthouder invulling aan kunt geven. Onder leiding van Suzanne Leclaire-Noteborn (o.a. Suzannes Zaak, vz Federatie Cultuur) gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van praktijkcases die het belang van verschillende aspecten van diversiteit in toezicht uitdiepen: Leeftijd, etnische achtergrond en persoonlijkheid. Laat u inspireren door experts uit het veld: stedenbouwkundige Swati Sen Gupta (o.a. bestuurslid Julidans, Theater Dakota), organisatiekundige Adriana Strating, (o.a. dir. Business & Development Het Nieuwe Instituut, partner de Baak) en strateeg Maarten Bul (o.a. partner Novel, bestuurslid De Kring).

Bent u directeur, bestuurder of toezichthouder kom dan kennis en kunde delen en meldt u hier aan.

Waar en wanneer:
Dinsdag 1 november 15:00-18:00 uur (inloop 15:00 uur, start discussie 15:30 uur)
Hip Hop Huis te Rotterdam (Delftsestraat 19a, naast CS)
Aanmelden: vóór 15 oktober via onderstaande link
Kosten: €35,- inclusief drinks en bites
Voordeel: NVTC-leden gratis toegang
Organisatie: NVTC en Cultuur+Ondernemen in samenwerking met binoq ATANA

Voor NVTC-leden zijn bovenstaande bijeenkomsten gratis toegankelijk, bent u nog geen lid, maar wilt u wel een uitnodiging ontvangen? Meldt u dan hier aan voor lidmaatschap of informeer bij het bureau naar de mogelijkheden.

 

 

Op vrijdag 26 augustus 2016 vindt de derde ABN AMRO Uitmarkt Business Dag plaats in het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam. De bijeenkomst is een initiatief van en in samenwerking met de ABN AMRO en de Stichting Uitmarkt.

Deze middag biedt MT leden in de culturele en zakelijke sector een interessant programma.
Thema dit jaar is: “Digitale Marketing: feiten en mythes”. Kom en ontmoet elkaar als aftrap voor het culturele seizoen. Deel kennis en laat je inspireren door sprekers, stel je vragen aan een specialist bij een speeddate sessie en zoek verdieping bij workshops. Ontdek hoe digitaal jij al bezig bent of kunt worden. Onder leiding van dagvoorzitter Thérèse van Schie wordt het onderwerp van verschillende kanten belicht door bijdragen van Katherine Kucherenko (Digital Power), Rik Spruijt (YoungWorks) en Christiaan Alberdingk Thijm (Bureau Brandeis).

Programma (onder voorbehoud)

13.00 – 14.00     Speeddates (op inschrijving)
14.00 – 14.30     Inloop overige deelnemers
14.30 – 16.15     Plenaire sessie
16.15 – 16.45     Pauze
16.45 – 18.00     Workshops
Vanaf 18.00       Openingsborrel Uitmarkt

Natuurlijk is er alle gelegenheid om interessante collega’s, fondsen en professionals te spreken.
Wil je weten hoe het vorig jaar was, lees dan hier het verslag van de ABN AMRO Uitmarkt Business dag 2015.
Om 20.30 wordt de Uitmarkt feestelijk geopend op het festivalterrein met de live uitzending door NTR.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door ABN AMRO, Uitmarkt en Marc Noyons & Partners.

Op 20 april 2016 heeft Jet Bussemaker, minister van OCW, het onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur – stand van zaken 2016’ in ontvangst genomen tijdens een symposium, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Cultuur+Ondernemen, in het Cobra Museum in Amstelveen. Het rapport werd de minister aangeboden door Marry de Gaay Fortman (voorzitter bestuur NVTC) en Jo Houben, (directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen).

Download de rapportage Governance in Cultuur 2016

Download de benchmarkrapportage 2016

In vervolg op de enquête 2014 heeft Cultuur+Ondernemen in samenwerking met de NVTC een tweede editie van de enquête ‘Governance in Cultuur’ uitgevoerd. De NVTC heeft een benchmarkonderzoek laten uitvoeren, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit de enquête.

Minister Bussemaker roept op tot professionalisering toezicht in cultuur
‘Wees niet bang voor het lastige gesprek. Diversiteit is goed voor de tegenspraak die je nodig hebt voor goed bestuur en toezicht. Ik vind het heel belangrijk dat er ruimte wordt genomen voor diversiteit in leeftijd, gender en etnische achtergrond.’ Zo onderstreepte minister Jet Bussemaker het belang van diversiteit van bestuur en toezicht in de cultuursector. Zij juicht toe dat 82% van de cultuursector zegt de Governance Code Cultuur te gebruiken. Zij roept bestuurders en toezichthouders op om te werken aan hun professionaliteit en zich bewust te zijn van hun rol voor de cultuursector.

Professionalisering
Het belang van goede governance neemt alleen maar toe in een diffuse en complexe omgeving. Steeds meer werkt men met een mix van publieke en private middelen. Behalve diversiteit is er op andere gebieden professionalisering nodig. Rolneming en goed werkgeverschap zijn een overkoepelend en terugkerend thema in de bevindingen. Bestuur en raad van toezicht moeten hun verantwoordelijkheden kennen en hun rol nemen. Ook moeten de directie en bestuur/toezicht elkaar bewust en actief informeren.
Bestuur/toezicht evalueert nog te weinig op regelmatige basis met en zonder directie. Als lid van bestuur/toezicht is het van belang regelmatig te reflecteren op het functioneren van de organisatie, de bestuurlijke inrichting van de organisatie en het eigen functioneren.

Vergelijking andere sectoren
Bij de vergelijking van de cultuursector met andere sectoren, blijkt dat de ambities en verbeterwensen van toezichthouders van culturele organisaties op verschillende punten lager scoren. Zoals de werkgeversrol en de toezichthoudende rol. Zij vatten hun rol soms minder zwaar op dan toezichthouders in andere sectoren.

Toezichthouders, directeur/bestuurders uit de regio Arnhem en Nijmegen zijn van harte welkom op de regiobijeenkomst op donderdag 9 juni. De opening zal worden verricht door wethouder Cultuur Bert Velthuis.

Onder het thema Good Governance zal Marceline Loudon een presentatie geven over de Governance code. Daarna zal prof. dr. Hans van Ees nader in gaan op de plaats die het publieke belang kan krijgen in het toezicht van maatschappelijke organisaties.

Programma start om 17.00 uur
Locatie Stadhuis Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via karin.vanderstar@nvtc.nl.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête ‘Governance in Cultuur 2015′ organiseert de NVTC in samenwerking met Cultuur + Ondernemen drie bijzondere expertmeetings. Toneelschrijver en regisseur Andreas Vonder gaat op bijzondere wijze in gesprek met makers, directeuren en toezichthouders over de belangrijkste dilemma’s uit de enquête. U wordt geïnspireerd en gevoed door de uitwisseling met collega’s.

Uit deze gesprekken verzamelt Andreas Vonder inzichten en emoties en schrijft hierover Fetzen, toneelscènes. Deze Fetzen worden voorgelezen op het symposium Governance in Cultuur op 20 april 2016 en vormen de basis voor plenaire discussie. Tijdens dit symposium worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en wordt het onderzoeksrapport overhandigd aan minister Jet Bussemaker.

Wanneer
Makers: Donderdag 17 maart van 17:00 – 19:00 uur.
Directeuren/bestuurders: Woensdag 30 maart van 17:00 – 19:00 uur
Toezichthouders: Donderdag 7 april van 17:00 – 19:00 uur

Locatie: Houthoff Buruma, Gustav Mahlerlaan 50, Amsterdam.

RSVP
U kunt zich aanmelden via karin.vanderstar@nvtc.nl. Per groep is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Na eerdere succesvolle bijeenkomsten in o.a. Amsterdam, Tilburg en Utrecht nodigen we u samen met collega toezichthouders en bestuurders uit voor de Regiobijeenkomst Groningen.

Programma 
16:30       Ontvangst
17:00       Introductie NVTC
17:15        Opening Wethouder Cultuur Paul de Rook
17:30       ‘Governance Code Cultuur in vogelvlucht’ door
                 Marceline Loudon, projectleider governance Cultuur+Ondernemen
18:00      ‘Who cares about public interests?’ (Case based analyses by iGOR)
                 door Prof. dr. Hans van Ees. Zijn onderzoek richt zich o.a. op het
                 functioneren van toezichthouders en hun interactie met directie om
                 het publiek belang te bepalen c.q. te dienen.
18:30       Discussie
19:00      Afsluiting en borrel
Locatie
University College
Hoendiepskade 23/24
9718 BG Groningen
RSVP voor 31 maart via karin.vanderstar@nvtc.nl