Actueel

Agenda

De eerstvolgende bijeenkomsten op de agenda zijn:

 26 maart: Expertmeeting: ‘De rol van de inhoudelijke professional in de raad van toezicht’ met Abdelkader Benali

 14 april: Toezicht bijeenkomst: Dilemma’s in de boardroom met Marry de Gaay Fortman i.s.m. VNO-NCW, Grant Thornton

 29 mei: Jaarlijkse congres: ‘Toezichthouden in de Toekomst’ i.s.m. 6 toezichtverenigingen. Leden van de NVTC kunnen zich met korting aanmelden via www.toezichtintoekomst.nl.

Leden van de NVTC ontvangen persoonlijk uitnodigingen voor al onze activiteiten. Bent u toezichthouder van een culturele instelling en nog geen lid, informeer dan naar de mogelijkheden.

 

 

 

International Expertmeeting

The role of fundraising for the board of trustees of arts organizations.

On November 11, 2014 the NVTC held an exclusive event, sponsored by Camunico and DHR International, where James Abruzzo shared his expertise concerning the role of fundraising for the board of trustees of arts organizations.

DHR International has developed a prominent position among the cultural sector in the US under the leadership of Mr. James Abruzzo. Mr. Abruzzo has also consulted with cultural organizations in the UK, Germany and Italy as they confront challenges similar to those in The Netherlands.  In that role, he has recruited fund raising professionals to European arts organizations.

In 2013 Mr. Abruzzo, who leads DHR’s global relationships with arts clients, shared his experiences about cultural entrepreneurship in the US. This year Mr. Abruzzo shared his knowledge and experiences about the role of trustees in fundraising for the arts in the US. During this event we continued the dialogue on private fundraising and provided insights into how trustees of Dutch arts organizations may play a successful role.

Read more about the Expertmeeting: Report International Expertmeeting_The role of fundraising for the board of trustees

Interested in sharing knowledge, become a member! For more information, please contact the NVTC.

Enquête Governance Code Cultuur | Cultuur-Ondernemen

De Governance Code Cultuur bestaat 1 jaar!

Wij zijn benieuwd hoe ermee wordt gewerkt en daarom heeft Cultuur-Ondernemen een enquête opgesteld. Om zoveel mogelijk ervaring op te halen, brengen wij deze  enquête graag onder jullie aandacht.  In de enquête worden een aantal vragen gesteld over de code en de bestuurlijke vraagstukken waar organisaties mee te maken hebben.

Via deze link kunt u de  enquête invullen: https://nl.surveymonkey.com/s/GovCodeCult2014

Mede namens Cultuur-Ondernemen, bij voorbaat onze dank!

 

Sandra Boer over toezicht op cultuur bij de NVTC

In het artikel ‘De portefeuille van…Commissarissen over hun toezichtfunctie(s)’ vertelt Sandra Boer oprichter Art Partner en bestuurslid NVTC aan het Nationaal Register over haar toezicht ervaring bij de NVTC.
“Het is een jonge, energieke beroepsvereniging die erop gebrand is de kwaliteit van het interne toezicht bij culturele instellingen verder te verbeteren. Een vereniging voor alle toezichthouders en bestuurders uit het brede culturele veld: beeldende kunst, vormgeving en architectuur, erfgoed, podiumkunsten, media en letteren. Daarbij vragen we toezichthouders van grotere culturele instellingen hun kennis te delen met toezichthouders van kleinere instellingen. Maar ook nieuwe toezichthouders in de cultuur hebben behoefte om te sparren.”
Voor het hele interview zie ‘Het Nationale Register‘.

 

 

 

Succesvolle Regiobijeenkomst Den Haag!

Na eerdere bijeenkomsten in Amsterdam, Hengelo en Tilburg nodigde de NVTC  de toezichthouders en bestuurders van harte uit voor de ‘Regiobijeenkomst Den Haag’ op 22 oktober. De opening werd verricht door Joris Wijsmuller, wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur.

De NVTC, het platform voor toezichthouders in de culturele sector organiseert Regiobijeenkomsten in samenwerking met accountantsorganisatie BDO. De Regiobijeenkomst heeft als doel om samen met u en de toezichthouders en bestuurders van de culturele sector kennis te delen en te ontwikkelen rondom het thema ‘Verantwoord Toezichthouden’.

We danken alle toezichthouders en bestuurders uit de region Den Haag voor hun actieve bijdrage!

 

 

Succesvolle paneldiscussie ABN AMRO Uitmarkt Business Dag

Op 29 augustus vond de ABN AMRO Uitmarkt Business Dag plaats in het Koninklijk Concertgebouw, het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum. De bijeenkomst is opgezet door de nieuwe samenwerking van ABN AMRO met de Uitmarkt. Het doel van de ABN AMRO Uitmarkt Business Dag was het delen van elkaars kennis en ervaring, inspiratie opdoen en netwerken.

Zo´n 300 gasten van culturele instellingen uit heel Nederland waren aanwezig op de ABN AMRO Uitmarkt Business Dag: podia, musea, kunstvakopleidingen, sectorinstituten, branche verenigingen, productiehuizen, orkesten, marketingorganisaties, fondsen, financiers, adviseurs en impresario’s.

Om 13.30 uur werd de Plenaire sessie gestart, geleid door Therèse van Schie. Tijdens vier korte, interactieve presentaties, afgewisseld met vragen en discussie met het publiek, kwamen actuele onderwerpen aan bod en deelde men kennis en ervaring met directeuren uit de culturele sector. In de namiddag werden er zeven workshops gegeven, waaronder de interactieve paneldiscussie Cultural Governance over de ‘De rol van de toezichthouder bij fondsenwerving’.

De mate waarin toezichthouders aan de organisatie een extra bijdrage kunnen leveren staat steeds vaker op de agenda, maar waar liggen de grenzen? En in hoeverre kun je als toezichthouder een succesvolle bijdrage leveren aan fondsenwerving? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn er deze middag succesvolle ervaringen uitgewisseld over de rol van de toezichthouder bij fondsenwerving

Workshop dinsdag 7 oktober 2014: ‘Toezicht op het primaire proces’

Deze eendaagse workshop geeft handvatten om vanuit de eigen positie en verantwoordelijkheid invulling te geven aan het toezicht op het primaire proces van de organisatie waar u Toezichthouder bent.

Inhoud

De workshop speelt in op het actuele vraagstuk hoe u als Raad van Toezicht daadwerkelijk toezicht kunt houden op de besturing van de organisatie en in het bijzonder op haar primaire proces door eigen directe waarnemingen en informatievergaring en interpretatie en reflectie hierop. Gevoed door deze onafhankelijk verkregen inzichten kunnen Toezichthouders meer proactief de dialoog met de Bestuurder voeren, voorstellen en projecten kritisch volgen en zo nodig interveniëren.

Het zelf vergaren van informatie over de besturing van het primair proces vraagt inzicht in vele facetten.

De volgende onderwerpen komen in het eerste gedeelte aan de orde:

Telkens vanuit vertrekpunt ‘Het primaire proces’:

 • de inhoud en inrichting van de werkprocessen met hun risico’s, borgingsmechanismen, kritische succesfactoren, eraan gestelde eisen (wet en regelgeving);
 • de stakeholders die direct een rol in spelen of belang hebben bij een goed lopend primair proces: cliënten/patiënten/leerlingen en hun omgeving; medewerkers, leidinggevenden, cruciale toeleveranciers, verwijzers en ketenpartner;
 • de kritische informatie die de organisatie zelf verzamelt of zou moeten verzamelen en benutten om te kunnen beoordelen of het primaire proces goed loopt en waar mogelijk efficiënter of effectiever kan (denk aan evaluaties, klachten, incidenten, productiecijfers, wachttijden, tevredenheidsonderzoeken, interne audits, leveranciersbeoordelingen etc);
 • beschikbare rapportages van andere toezichthouders: accountant, certificeerder, inspecties,…met de follow up hierop.

De techniek én vaardigheid

Het als Toezichthouder actief op zoek gaan naar die informatie, ook los van de Bestuurder , stelt eisen aan de eigen opstelling en gespreksvoering. Het is niet de bedoeling dat de Toezichthouder in contact met de verschillende stakeholders oordeelt of intervenieert en zo verwachtingen of verwarring schept bij stakeholders . Het gaat om een onderzoekende onafhankelijke informatievergaring. Audittechnieken en in het bijzonder de interview-methodiek van het waarderend auditen (Appreciative Inquiry) zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Hiervoor worden handvatten aangereikt, waarmee daarna zelf geoefend wordt.

Werkvorm

Verschillende werkvormen worden gecombineerd: Kennisoverdracht in college vorm, dialoog tussen deelnemers, behandeling casuïstiek en oefenen. De thema’s worden gelardeerd met veel voorbeelden uit de praktijk van de organisaties waar Toezichthouders werkzaam zijn en met de nodige ruimte voor onderlinge uitwisseling.

Docent

Ir. Marja van Houten heeft een eigen advies en trainingspraktijk Van Houten Consult BV en is daarnaast mede oprichter en senior auditor bij CIIO, de certificeerder voor kennisintensieve professionele organisaties. Houten heeft een achtergrond in innovatie en communicatie, later aangevuld met veranderkunde (SIOO), een managementopleiding en kwaliteitsmanagement. Na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest als (project-)manager in de sectoren overheid en zorg, werkt zij vanaf 1997 als zelfstandig adviseur en trainer op het brede terrein van kwaliteit, innovatie en organisatieontwikkeling voor klanten in de professionele dienstverlening. Dit combineert zij sindsdien met het werk als extern auditor. In die hoedanigheid heeft ze ruime ervaring opgedaan met het beoordelen van organisatieadviesbureaus, scholen en opleidingsinstituten, onderzoeksbureaus, interim managementbureaus, en welzijns- en zorgorganisaties aan de hand van ISO, IIP, HKZ en INK.

Duur en locatie

De masterclass wordt gegeven op dinsdag 7 oktober 2014 van 16.00 tot 20.30 uur. De locatie is in Utrecht.

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 395,00 voor leden van één van de zes toezichthouderverenigingen. De kosten zijn inclusief soep met broodjes en exclusief 21 % BTW.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl

Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname.

Het minimum aantal deelnemers om de masterclass te laten doorgaan, is gesteld op tien. Kosteloos annuleren kan uiterlijk tot twee weken voordien. Daarna zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.

 

 

Masterclass dinsdag 4 november: ‘Goed toezicht vanuit (nieuw) juridisch perspectief’

Deze masterclass stelt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, geeft u inzicht in het huidige denken over goed en falend toezicht en concrete handvatten voor het formeel op orde krijgen en houden van uw toezichtpraktijk.

Inhoud

Minister Opstelten heeft in februari het sector overstijgende wetsvoorstel ‘bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen’ voor internetconsultatie aangeboden. Het kabinet beoogt met deze wet een duidelijk juridisch kader voor de verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen te creëren en de mogelijkheid te vergroten om bestuurders en toezichthouders te ontslaan en aansprakelijk te stellen. De laatste jaren zijn overigens al processen gestart waarbij bestuurders (en toezichthouders) van maatschappelijke organisaties onderwerp waren van een enquêteprocedure of aansprakelijkheidstelling. Dergelijke procedures kosten niet alleen veel geld en tijd, maar leiden ook tot reputatieschade.

Het wordt dus voor toezichthouders (en bestuurders) steeds belangrijker om zicht te hebben op de wettelijke vereisten en gevoel te krijgen voor hoe die vertaald worden in jurisprudentie. Tegen die achtergrond wordt het ook steeds belangrijker om de eigen zaken – ook formeel – goed op orde te hebben.

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Bestaande en aankomende wetgeving over bestuur en toezicht bij maatschappelijke organisaties en over de ‘toegang’ tot de rechtbank en het instellen van een enquête bij de Ondernemingskamer.
 • Structuur en praktijk van toezicht op gelieerde rechtspersonen.
 • One-tier systeem, een nieuw fenomeen in Nederland dat – zo pleiten sommigen – ook voor stichtingen en verenigingen mogelijk zou moeten zijn.
 • Toezicht beoordeeld vanuit juridisch perspectief. Casussen uit de rechtspraktijk geven een beeld van de ontwikkelingen in het huidige denken over adequaat en falend toezicht.
 • De eigen governance hygiëne op orde: eisen te stellen aan de vastlegging van spelregels, het werken conform de spelregels, de notulen en het dossierbeheer. Er worden praktische handvatten gegeven.

Werkvormen

Dominante werkvormen zijn kennisoverdracht in collegevorm en verdiepen van inzichten aan de hand van casuïstiek uit de praktijk die docenten inbrengen.
De kleinschaligheid (max. 18 deelnemers) maakt het mogelijk om aandacht te besteden aan vragen van deelnemers en inzichten in discussie te verdiepen.

Docenten

Mr Ep Hannema is managing partner/advocaat bij Norton Rose Fulbright. Bedrijfsethiek en corporate governance hebben zijn bijzondere interesse. Zo heeft hij zich recent verdiept in het belang van goede governance hygiëne, waaronder adequate notulen vanuit juridisch perspectief.

Mr Frans Stibbe leidt Deloitte Legal dat juridische dienstverlening aan bedrijven en instellingen biedt. Hij is expert op het gebied van corporate governance en was als managing partner/advocaat bij DLA Piper actief op het gebied van corporate litigation. Als voormalig toezichthouder bij DLA Piper (one-tier board), toezichthouder bij een zorginstelling en commissaris in het bedrijfsleven kent hij het intern toezicht ook van binnenuit.

Duur en locatie

De masterclass wordt gegeven op dinsdag 4 november 2014 van 16.00 tot 20.30 uur. De locatie is in Utrecht.

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 395,00 voor leden van één van de zes toezichthouderverenigingen. De kosten zijn inclusief soep met broodjes en exclusief 21 % BTW.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl
Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname.

Het minimum aantal deelnemers om de masterclass te laten doorgaan, is gesteld op tien. Kosteloos annuleren kan uiterlijk tot twee weken voordien. Daarna zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.

Als lid van de NVTC met korting naar de ‘Dag van het toezicht’

Vrijdag 16 mei 2014

TOEZICHT HOUDEN IN DE TOEKOMST

‘Toezicht op het primaire proces’

Graag attenderen we u op de ‘Dag van het Toezicht’. U bent van harte uitgenodigd om op deze bijeenkomst met collega’s van gedachten te wisselen over hun én uw visie op toezicht op het primaire proces. Als lid van de NVTC kunt u zich nu nog aanmelden voor een gereduceerd tarief. Tevens treft u in de bijlage het overzicht van de masterclasses aan, hier kunt u zich voor inschrijven.

Op vrijdag 16 mei organiseren zes vooraanstaande toezichthouderverenigingen een vervolg op de succesvolle bijeenkomsten Toezicht houden in de Toekomst 2012 en 2013. Deze dag zal ingaan op het toezicht in de volgende sectoren:

 • Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
 • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ)
 • Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
 • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK)
 • Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur (NVTC)
 • Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP)

Programma

In de ochtend zullen twee enthousiaste sprekers, Maarten Ducrot en prof. dr. ir. Jan Rotmans, vanuit verschillende invalshoeken ingaan op het thema van de dag ‘Toezicht op het primaire proces’ met als metafoor de sport. Halverwege de ochtend zal onder leiding van dagvoorzitter Annette van Trigt een spannende elevator pitch plaatsvinden met de voorzitters van de zes verenigingen.

In de middag kunt u kiezen uit een 13-tal masterclasses. Deze masterclasses zullen elk met een eigen accent ingaan op het thema. De middag zal worden afgesloten met een mystery guest. Aan het eind van de dag zult u met veel inspiratie en sportiviteit Papendal weer verlaten. U kunt uw keuze kenbaar maken op het digitale inschrijfformulier.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 16 mei 2014 in Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 te Arnhem tussen 09.30 en 17.00 uur. Deze unieke sportieve locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar.

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 295,00 voor leden van één van de zes toezichthouderverenigingen. Voor niet-leden bedragen de kosten € 495,00. De kosten zijn inclusief lunch, consumpties en parkeren, exclusief 21 % BTW.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl.

Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname. Uiterlijk één week voor de bijeenkomst ontvangt u het uitgebreide programma, uw workshopindeling, de deelnemerslijst en de routebeschrijving.

Voor uw vragen staat ons congressecretariaat u graag te woord: M&T Events, Milene du Burck, per mail bureau@mtevents.nl of per telefoon 079 – 363 81 03.

U bent van harte welkom op vrijdag 16 mei a.s. in Congrescentrum Papendal te Arnhem.

 

 

Drukbezochte regiobijeenkomsten Amsterdam en Hengelo groot succes!

In samenwerking met BDO, Camunico en de Gemeentes Amsterdam en Hengelo organiseerde de NVTC recentelijk twee succesvolle regiobijeenkomsten rondom het thema: Verantwoord Toezichthouden. Deze regiobijeenkomsten worden georganiseerd voor toezichthouders en bestuurders uit de culturele sector met het doel kennis te delen en te ontwikkelen evenals de sector kennis te laten maken met de NVTC.

Tijdens de eerste bijeenkomst opende Carolien Gehrels, Wethouder Kunst en Cultuur de bijeenkomst en benadrukte het belang van goed toezicht. Zo vergeleek ze professioneel toezichthouder worden met het halen van een vaarbewijs en gaf ze aan dat toezichthouders juist goede sparringpartners van de directieleden kunnen zijn.

Ryclef Rienstra, directeur VandenEnde Foundation vervolgde de opening en gaf aan de hand van enkele initiatieven die het Blockbusterfonds ondersteunt, aan dat toezichthouden niet vrijblijvend is. Voor de subsidiegever is professioneel en participerend toezicht van belang, dat schept vertrouwen. Ook zouden instellingen niet moeten aarzelen om externe expertise aan te nemen indien nodig. Toezichthouders hebben immers een verantwoordelijkheid tegenover de private geldgevers. Die verantwoorde houding zal uiteindelijk mede bepalend zijn voor de toekomstige instroom van het nieuwe kunstmecenaat.

In Hengelo sprak Wethouder Wieger Mulder over het belang van goed toezicht. Culturele instellingen zijn aan het overleven en raden van toezicht hebben een andere rol gekregen, er is nu deskundigheid en stuurmanskunst nodig om met windkracht 10 te kunnen navigeren. De wethouder erkende daarbij het belang van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur die een handreiking aanbiedt voor toezichthouders!

Marc Altink, directeur van het Metropole Orkest en tevens toezichthouder Twentse Welle sprak in Hengelo over de rol van de toezichthouder versus de rol van de directie in tijden van overleven. Altink beschreef daarbij het belang van het bewust kiezen van het type bestuursmodel, zoals ook de Governance Code Cultuur aangeeft. Het bewust kiezen van  in dit geval een RvT model heeft ervoor gezorgd dat het MO nu een financieel gezonde organisatie is en het orkest zeer zichtbaar en succesvol is geworden.

Na wat vragen uit het publiek sprak Joris Aalberse van BDO in Amsterdam en Rik van Brederode samen met Jacob-Jan Mossel in Hengelo over efficiënt cultureel ondernemen, waarbij ze aangaven welke elementen van belang zijn om als organisatie te optimaliseren. Daarbij gaat het voornamelijk om de filosofie hoe de organisatie om kan gaan met verandering, waarbij het toezicht een leidende rol op zich kan nemen.

De middag werd zowel in Amsterdam als Hengelo succesvol afgesloten door Ron Soonieus van Camunico met een korte uitleg over het onderzoek ‘Leiderschap in de culturele sector’, dat Camunico in samenwerking met de NVTC heeft afgerond. De resultaten, waarbij de directies en raden van toezicht van 10 culturele instellingen werden onderzocht, geven aan dat de juiste samenstelling van het directie- en toezichthouders team  essentieel is om verandering te kunnen brengen. Raden van toezicht en directies die een fijnmazige en efficiënte relatie met elkaar aangaan en daardoor gebruik kunnen maken van elkaars competenties zullen over het algemeen succesvoller zijn. Daar komt bij dat in elke fase waarin een culturele instelling zich bevindt ook een andere samenstelling van het  directieteam en de raad van toezicht nodig zal zijn om optimaal de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan.

BDO, founding partner van de NVTC bood na afloop een borrel aan, alwaar de discussie en het uitwisselen van ervaring onder de enthousiaste toezichthouders werd voortgezet. Een van de toezichthouders dankte de NVTC als volgt: ‘Eindelijk een bijeenkomst waar ik met mede toezichthouders uit de sector ervaring kan uitwisselen en kennis kan opdoen.’

Na deze succesvolle regiobijeenkomsten in Amsterdam en Hengelo zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden in Tilburg (mei) en Den Haag (oktober). Meer informatie volgt binnenkort op nvtc.nl.