Actueel

NVTC Symposium Eindhoven

Thema: Good Governance Cultuur in een vluchtige en complexe wereld.

Bezien vanuit de wetenschap, regelgeving en de weerbarstige praktijk.

  U bent van harte uitgenodigd samen met collega toezichthouders, directeur/bestuurders .  
Locatie: Aristo, Vestdijk 30 in Eindhoven. 5 min. lopen vanaf station en 5 min. van Parkeergarage “Heuvel” (Ten Hagestraat 6)
29 oktober 2020 van 16:00 – 18:00 met netwerkborrel tot 19:00  

Het programma:

15:30 inloop            Naam registratie, mondkap richtlijn en 1,5 mtr. afstand.

16:00 Ontvangst en Introductie NVTC

16:15 ‘Governance Code Cultuur 2019: laveren tussen regels en realiteit ?

> drs. Patrick Broekema mede opsteller Governance Code Cultuur en  

              adviseur  bij  Cultuur+Ondernemen.

16:45  nabespreking                                                           

17:00 ‘Good Governance voor een onvoorspelbare wereld.

> Prof. dr. Hans van Ees o.a.hoogleraar Corporate Governance (R.U.G.)

17:30 ‘ Common Ground  Common Sense

            > drs. Oeds Westerhof o.a. dir. Leeuwarden Europese  Culturele Hoofdstad 2018

18:00   nabespreking

18:15            Netwerk borrel 19:00  Afsluiting

U kunt zich aanmelden voor 22 oktober a.s. via info@nvtc.nl                                                                Entree: gratis voor NVTC- leden en

45 euro voor NIET- leden middels overboeking naar Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur NL10ABNA04 4723 8086  o.v.v. naam organisatie + Symposium Eindhoven

NVTC – Symposium 22 sept.

Op verzoek van NVTC leden is dit symposium een herhaling in midden Nederland van het succesvolle NVTC Symposium in Leeuwarden begin dit jaar.
Thema: Good Governance Cultuur in een vluchtige en complexe wereld. Bezien vanuit de wetenschap, regelgeving en de weerbarstige praktijk.
U bent van harte uitgenodigd .
Locatie: Rietveld Paviljoen Amersfoort, 22 september a.s van 15:30 –18:00 met netwerkborrel tot 19:00

‘Good Governance voor een onvoorspelbare wereld.
> Prof. dr. Hans van Ees o.a. hoogleraar Corporate Governance (R.U.G.)
> drs. Patrick Broekema mede opsteller Governance Code Cultuur en adviseur bij Cultuur+Ondernemen.
> drs. Oeds Westerhof Common Ground Common Sense o.a. dir. Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018

U kunt zich aanmelden voor 15 september a.s. via info@nvtc.nl Entree: gratis voor NVTC- leden en
45 euro voor NIET- leden middels overboeking naar NVTC NL10ABNA 04 4723 8086 o.v.v. naam organisatie + Symposium

Cultuursponsering actueler dan ooit (Boekman stichting)

https://www.boekman.nl/wp-content/uploads/2020/07/BmXtra_21_3.pdf

Uitwerking aanvullend OCW pakket van 300 miljoen

Om het unieke Nederlandse artistieke product te waarborgen en daarnaast te investeren in de werkgelegenheid in deze sector is € 300 miljoen beschikbaar gesteld. Met een aanvullende subsidie of een lening worden instellingen, makers en ondernemers in de culturele en creatieve sector door de financieel zware eerste maanden heen geholpen en worden zij in staat gesteld om te investeren voor het volgende seizoen. De verwachting is dat de aanvullende subsidies in juni uitgekeerd worden. Ook neemt minister Van Engelshoven het advies van de Raad voor Cultuur (18 mei jl.) over, wat onder meer inhoudt dat er ook in subsidiejaar 2021 in brede zin coulance is voor de sector. Het pakket bestaat uit vijf onderdelen.

 1. € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen enfestivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is €5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds.
 2. € 50 miljoen is bestemd voor de `Opengestelde Monumenten-Lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.
 3. € 48,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Het gaat dan om instellingen met een regionale functie en een landelijk belang. Voor de subsidieregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds komt € 16 miljoen beschikbaar en voor de regeling voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten is maximaal € 29 miljoen beschikbaar. Voor filmtheaters is via het Filmfonds € 3,5 miljoen beschikbaar.
 4. € 30 miljoen gaat naar de Cultuur Opstart Lening.Deze is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van de andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma’s, tentoonstellingen of projecten.
 5. € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden.

Impact van de coronacrisis op de culturele sector

Binnenlands Bestuur magazine Adriaan de Jonge 08 april 2020

Culturele
instellingen in onder andere Den Haag, Amsterdam en Maastricht dreigen aan de
coronacrisis ten onder te gaan. Gemeenten zijn nog aan het ‘inventariseren’ hoe
dat voorkomen kan worden, maar over concrete maatregelen is nog geen
duidelijkheid. Ook blijft het wachten op een steunpakket vanuit het rijk.
 

Bijspringen
‘Als er niet snel iets gebeurt, halen sommige culturele instellingen in Den Haag misschien het einde van de maand niet’, vertelt Peter Bos, raadslid voor de Haagse Stadspartij. Omdat gemeentelijke subsidies zo veel mogelijk door blijven lopen, is het omzetverlies voor sommige partijen mogelijk niet genoeg om in aanmerking te komen voor de steunmaatregelen vanuit het rijk. Terwijl ze door het wegvallen van inkomsten uit kaartverkoop en horeca wel met faillissement bedreigd worden. Daarom vroeg Bos aan wethouder Robert van Asten (cultuur, D66) of de gemeente kan bijspringen met een noodfonds. Hij is bang dat maatregelen van kabinet te laat komen. Maar de wethouder blijft tot nu toe ‘hangen bij toezeggingen die niet waargemaakt zijn’, aldus Bos.
 
Tweede stad
‘Den Haag is in Nederland de tweede stad qua cultuur, ten minste, dat claimen wij altijd’, zegt Peter Bos. Bovendien is de culturele sector volgens Bos goed voor zo’n drie, vier procent van de economie van de stad. Vooral zzp’ers zouden lijden onder het omvallen van de cultuursector: 60 procent van de werknemers in de sector is zzp’er, aldus Bos. Die kunnen weliswaar een beroep doen op een nieuwe bijstandsregeling, ‘maar die geldt natuurlijk ook maar voor een paar maanden’, benadrukt Bos. Het verdwijnen van culturele instellingen kan ook voor vernieuwing in het culturele landschap zorgen, geeft Bos toe, maar dat hoeft wat hem betreft niet op deze manier. ‘Veel instellingen leveren goed werk, dat wil je gewoon behouden.’

‘Voor 1 juni failliet’
Peter Bos noemt liever geen namen van Haagse culturele instanties die het zwaar hebben, maar in Amsterdam heeft debatcentrum De Balie zelf al de noodklok geluid.

‘Zonder omzet zijn we voor 1 juni failliet’, vertelde directeur Yoeri Albrecht aan AT5. Wethouder Touria Meliani ging vervolgens op bezoek bij De Balie, vertelde ze in een interview met Het Parool. Ze geeft toe dat de huidige maatregelen niet voldoende afgestemd zijn op de cultuursector. Ze is nog aan het inventariseren wat de gemeente kan doen om de culturele sector overeind te houden. Wel heeft ze al beloofd dat subsidies blijven doorlopen. Ook worden instellingen die de huur van gemeentelijke panden nu niet kunnen betalen voorlopig niet lastiggevallen door incassobureaus.

Miljoenen
Maar sommige instellingen kunnen de huur nog wel betalen. De behoeften verschillen nogal, ziet Meliani. Daarom wil ze eerst ‘per organisatie bepalen hoe de vlag erbij hangt’. Ook de Haagse wethouder Robert van Asten benadrukt dat niet alle organisaties nu al in nood verkeren, en vindt het daarom nog te vroeg voor het instellen van een noodfonds, vertelde hij aan het AD. Wel gaf Van Asten aan dat zeker twintig Haagse kunst- en cultuurinstellingen op korte termijn failliet zouden kunnen gaan. Hij wil dat het kabinet met een steunpakket komt, waarvan Den Haag ‘tientallen miljoenen euro’s’ nodig zou hebben. In Amsterdam schatte Felix Rottenberg, voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad, dat een noodfonds van 25 miljoen euro nodig is.

Druk zetten
Zowel Van Asten als Meliani geven aan veel contact te hebben met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66), die beloofd heeft met een steunpakket voor de culturele sector te komen. De raadsvragen van Peter Bos waren ook bedoeld om daar meer druk achter te zetten, want volgens hem is daar nog niks concreets van terecht gekomen, behalve een tegemoetkoming voor de rijksmusea. De minister liet maandag wel weten dat er deze week een videoconferentie zal plaatsvinden met cultuurministers van andere EU-lidstaten om van gedachten te wisselen over de impact van de coronacrisis op de culturele sector.
 
130 voorstellingen
Inmiddels zegt de Toneelgroep Maastricht ook met grote financiële problemen te kampen. Door het afzeggen van 130 voorstellingen, koerst de organisatie af op een faillissement, lieten de directeuren dinsdag weten. Het Maastrichtse college heeft de zaak besproken maar kan er verder nog niets over zeggen. Amsterdamse wethouder Touria Meliani komt later deze week 15 naar buiten met een eerste inventarisatie van de schade.

NVTC – Symposium LEEUWARDEN 12 FEBRUARI a.s.

Thema:
Good Governance Cultuur in een vluchtige en complexe wereld.

Bezien vanuit de wetenschap, regelgeving en de
weerbarstige praktijk.

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) staat voor een
verenigde en krachtige cultuur sector. Daarvoor organiseren wij bijeenkomsten
met actuele thema’s , interessante sprekers en genodigden. 2020 beginnen wij in
Leeuwarden.

  U bent van harte uitgenodigd samen met collega toezichthouders, directeur/bestuurders út Fryslân, Groningen en elders.   Locatie: Fries Museum, Wilhelminaplein 92,   8911BS Leeuwarden. 12 februari 2020 van 16:00 – 18:00 met netwerkborrel tot 19:00  

Programma

15:30 inloop

16:00 Ontvangst en Introductie NVTC

16:15 ‘Governance Code Cultuur 2019: laveren tussen regels en realiteit ?> drs. Patrick Broekema mede opsteller Governance Code Cultuur en adviseur  bij  Cultuur+Ondernemen. 16:45 nabespreking

17:00 ‘Good Governance voor een onvoorspelbare wereld.> Prof. dr. Hans van Ees o.a.hoogleraar Corporate Governance (R.U.G.)

17:30 ‘ Common Ground  Common Sense> drs. Oeds Westerhof o.a. dir. Leeuwarden Europese  Culturele Hoofdstad 2018

18:00   nabespreking 18:15 Netwerk borrel 19:00  Afsluiting

U kunt zich aanmelden voor 1 februari a.s. via info@nvtc.nl                         Entree: gratis voor NVTC- leden en 45 euro voor NIET- leden middels overboeking naar Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur NL10ABNA04 4723 8086  o.v.v. naam organisatie + Symposium Leeuwarden.   

Yinka Shonibare, Planets in my head, Literature, 2010, Tropenmuseum

Introductie NVTC mail ClubCollect

Masterclass Governance Code Cultuur 2019

NVTC nodigt u samen met Cultuur Oost en
Cultuur college graag uit voor een Masterclass Governance Code Cultuur 2019. Prikkelende
dilemma’s in besturen en toezicht in de cultuursector worden daarin besproken.
Deskundige sprekers uit de sector zullen reflecteren op thema’s rond de
rolneming van toezicht en bestuur en de interactie met stakeholders.

Locatie: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP
Arnhem

26 september 2019 van 16:00 – 17:30 met
netwerkborrel tot 18:30.

Entree:
gratis voor NVTC- leden en 75 euro excl. BTW voor niet leden.

Aanmelden kan direct via de onderstaande link naar het inschrijfformulier van Cultuur College.

Openingswoord Raad van Toezicht Cultuur Oost.   Keynote spreker is dr. Edwin van Meerkerk Universitair hoofddocent kunsteducatie en cultuurbeleid, onderwijs­directeur van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit en tevens mede auteur van het boek Cultural policy in the polder (okt. 2018)  

Voorts
spreekt Patrick Broekema adviseur
van Cultuur en Ondernemen die als lid van de commissie  Governance Code Cultuur 2019 één van de
opstellers is van de code.

Graag verwelkomen wij u bij deze Masterclass met
ruimte voor vragen en/of het bespreken van praktijkcasussen van deelnemers.

Aanmelden kan direct via de onderstaande link naar het inschrijfformulier
van Cultuur College             https://vraagformulier.typeform.com/to/knFVaS

met
vriendelijke groet NVTC- bestuur, Cultuur Oost en Cultuur College

Uitnodiging Invited conference 18 september a.s. “Hoe als toezichthouder om te gaan met de “Digital Civil Revolution”

Invited conferences zijn een initiatief van de zes toezichthoudende verenigingen waarvoor toezichthouders worden uitgenodigd met interesse in een specifiek onderwerp en/of spreker. De eerstvolgende invited conference is op woensdag 18 september 13.30-16.00 uur in Zoetermeer.

Het thema van de komende conference is “Digital Civil Revolution” en gaat in op: Hoe als toezichthouder om te gaan met de dreigende disruptie. De nieuwe technologie verandert revolutionair de mensheid in samenleven, publieke omgang, democratie en macht burger. Dat vergt de inzet op een geheel nieuw leiderschap; ‘civil leadership’. Hoofdspreker is Dr. Steven de Waal

De conference wordt gehouden bij de VTW in Zoetermeer (10 minuten lopen vanaf het station / gratis parkeren). Aan deelname kunnen PE
punten worden toegekend.

Deelnamekosten zijn 95 euro waarop 50 % korting geldt voor NVTC leden.

Aanmelding
kan uitsluitend op uitnodiging door uw naam en organisatie te mailen naar NVTC:
frank.vanwestendorp@nvtc.nl 

Na overboeking van 47,50 euro op NVTC bankrekening NL10ABNA0447238086 o.v.v. de naam van uw culturele organisatie ontvangt u een bevestiging.

Nieuwsbrief Symposium: Lange termijn waarde creatie.

Het NVTC Symposium in het Centraal
Museum 20 maart j.l. had de intrigerende titel: “ Lange termijn waarde creatie in de Cultuur sector.”

Wellicht de reden dat velen zich aanmeldden voor deelname.Het werd een interessante, levendige en inspirerende bijeenkomst door de veelzijdige presentaties van de vijf sprekers.Nu had de NVTC deze titel niet zelf bedacht maar het was namelijk de titel van de presentatie van Keynote spreker Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers.

Haar presentatie sloot mooi aan op wat Prof Dr. Jaap Winter ons tijdens het NVTC Seminar 19 sept. j.l. presenteerde over de nieuwe rol van toezicht.Hij constateerde dat ondanks de werkgeversrol (baas van bestuurders, beoordelen en belonen) de nieuwe rol van toezicht meer gericht is op strategie en op waarden koppelen aan doelstellingen.  Daarmee zijn toezichthouders ook partners van bestuurders met aandacht op het versterken van het denkproces.Bij Lückerath-Rovers kregen twee onderwerpen speciale aandacht:

1-Typen waarden creatie en het belang daarvan. De primaire vraag bij lange termijn waarde creatie is: Welke waarde wil een organisatie eigenlijk creëren? En hoe meet je dat dan? Zij toonde aan dat het een opgave is en hield een pleidooi voor een dialoog te voeren binnen de Raad van Toezicht aan de hand van vier kwadranten:Interne -, Externe – en Economische- , Sociale waardecreatie. Goverance codes in de (semi) publieke sector.

2- Goverance codes in de (semi) publieke sector tonen een grote diversiteit. Sommige zijn wel 75 bladzijden vol geschreven, anderen zijn kort en bondig.  De indruk bestaat dat wellicht 80% dezelfde goverance-code voor Toezicht zou kunnen gelden voor al die sectoren in de (semi)publieke sector zoals Pensioenen, Woningbouw coöperaties, Zorg, Cultuur etc.

De presentatie van Lückerath-Rovers volgde op de presentatie van Patrick Broekema (adviseur Cultuur en Ondernemen) over de Governance Code Cultuur 2019. Hij gaf daarin een duidelijke overzicht over de ontwikkeling, de functie en de reden tot vernieuwing van de code als gevolg van het complexere speelveld.  Meerdere voorbeelden passeerden onder de noemer:” lessons learned”. Zo gaf de Wethouder Cultuur Anke Klein haar visie over de Utrechtse cultuur sector en de punten die daarin haar aandacht hebben.

Tot slot bracht Dialoog met Verbeelding  van Sandra Boer (directeur ART Partner) de deelnemers in beweging zowel fysiek als verbaal. Stoelen werden opzij geschoven en “prikkelende stellingen” die de deelnemers tijdens de presentaties hadden opgeschreven. Per stelling moest elke deelnemer “stelling nemen” door bij de groep JA- of bij de groep NEE- stemmers te gaan staan. Om vervolgens de kans te krijgen een toelichting te geven over de keuze Ja /Nee stellingen zoalsIn onze RvT weten we precies welke waarde we willen creëren als organisatie.

 • In onze RvT weten we precies welke waarde we
  willen creëren als organisatie.
 • In onze vergaderingen besteden we meer aandacht aan de sociale
  waardecreatie dan aan de economische waardecreatie.
 • Lange
  termijn waardecreatie is bij ons doorleefd in de missie, visie en strategie.
 • Onze RvT
  is divers qua kennis, vaardigheden en achtergronden.

Hiermee ging Dialoog met Verbeelding naadloos over in de Netwerk Borrel.