NVTC zoekt voor haar bestuur een nieuwe Voorzitter

Met ingang van 1 juli 2020

Het betreft een onbezoldigde functie voor een termijn van
3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één termijn.

Ons bestuur

 • Het Bestuur bestaat uit vijf tot zeven betrokken leden.
 • Deze betrokkenheid uit zich een aantoonbare affiniteit met alle
  vraagstukken binnen de culturele sector, maar ook in een ‘hands on’
  mentaliteit.
 • De NVTC is in 2015 opgericht en daarmee een relatief jonge vereniging.
  Dit biedt veel ruimte en mogelijkheid tot nader uitbouwen van de NVTC door de
  bestuursleden.
 • Er vinden minimaal vier bestuursvergaderingen plaats; tijdens één van
  deze vergaderingen houdt het bestuur een zelfevaluatie.
 • Tevens organiseren de leden van het bestuur, in wisselende ‘teams’
  minimaal vier themabijeenkomsten voor de leden.
 • Het bestuur van de NVTC draagt verantwoording af aan de leden tijdens de
  jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
 • Op dit moment bestaat het bestuur uit zes bestuursleden waarvan twee
  leden in 2020 zullen uittreden.

Profiel
Voorzitter NVTC           
           

 • Heeft een aantoonbare interesse in de culturele sector, dan wel als toezichthouder, dan wel vanuit professie;            
 • Beschikt over een ruime ervaring met voorzitterschap;
 • Heeft een netwerk in de Nederlandse culturele sector en is daar ‘herkend, erkend en gewaardeerd’;
 • Is vertrouwd met governance vraagstukken;
 • Is pragmatisch en daadkrachtig;
 • Kan voldoende tijd vrijmaken voor deze functie;

Tijdsbeslag

 • Het bestuur komt in de regel 6 maal per jaar bijeen; tijdens één van deze vergaderingen wordt een zelfevaluatie gehouden;                                               
 • Bestuursleden zijn tevens beschikbaar voor telefonisch en email overleg;           
 • Bestuursleden zijn beschikbaar om de NVTC naar buiten te vertegenwoordigen;                       
 • Verantwoordelijkheden en de organisatie van activiteiten zijn (evenredig) verdeeld onder de bestuursleden.                        

Wij bieden een bijzonder kennisrijke
omgeving inzake Cultureel Toezichthouderschap, een sterk netwerk van
cultuur-professionals en de mogelijkheid deze in te zetten om eigen interesses
uit te diepen.

Aanvullende informatie of reageren?
Wilt
u solliciteren? Stuur dan voor 15 februari 2020 uw curriculum vitae vergezeld
van een motivatie naar Els Ottenhof via els.ottenhof@icloud.com. Ook voor meer
informatie over de bestuursfunctie kunt u via dit email adres contact opnemen.

NVTC – Symposium LEEUWARDEN 12 FEBRUARI a.s.

Thema:
Good Governance Cultuur in een vluchtige en complexe wereld.

Bezien vanuit de wetenschap, regelgeving en de
weerbarstige praktijk.

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) staat voor een
verenigde en krachtige cultuur sector. Daarvoor organiseren wij bijeenkomsten
met actuele thema’s , interessante sprekers en genodigden. 2020 beginnen wij in
Leeuwarden.

  U bent van harte uitgenodigd samen met collega toezichthouders, directeur/bestuurders út Fryslân, Groningen en elders.   Locatie: Fries Museum, Wilhelminaplein 92,   8911BS Leeuwarden. 12 februari 2020 van 16:00 – 18:00 met netwerkborrel tot 19:00  

Programma

15:30 inloop

16:00 Ontvangst en Introductie NVTC

16:15 ‘Governance Code Cultuur 2019: laveren tussen regels en realiteit ?> drs. Patrick Broekema mede opsteller Governance Code Cultuur en adviseur  bij  Cultuur+Ondernemen. 16:45 nabespreking

17:00 ‘Good Governance voor een onvoorspelbare wereld.> Prof. dr. Hans van Ees o.a.hoogleraar Corporate Governance (R.U.G.)

17:30 ‘ Common Ground  Common Sense> drs. Oeds Westerhof o.a. dir. Leeuwarden Europese  Culturele Hoofdstad 2018

18:00   nabespreking 18:15 Netwerk borrel 19:00  Afsluiting

U kunt zich aanmelden voor 1 februari a.s. via info@nvtc.nl                         Entree: gratis voor NVTC- leden en 45 euro voor NIET- leden middels overboeking naar Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur NL10ABNA04 4723 8086  o.v.v. naam organisatie + Symposium Leeuwarden.   

Yinka Shonibare, Planets in my head, Literature, 2010, Tropenmuseum

Introductie NVTC mail ClubCollect

Masterclass Governance Code Cultuur 2019

NVTC nodigt u samen met Cultuur Oost en
Cultuur college graag uit voor een Masterclass Governance Code Cultuur 2019. Prikkelende
dilemma’s in besturen en toezicht in de cultuursector worden daarin besproken.
Deskundige sprekers uit de sector zullen reflecteren op thema’s rond de
rolneming van toezicht en bestuur en de interactie met stakeholders.

Locatie: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP
Arnhem

26 september 2019 van 16:00 – 17:30 met
netwerkborrel tot 18:30.

Entree:
gratis voor NVTC- leden en 75 euro excl. BTW voor niet leden.

Aanmelden kan direct via de onderstaande link naar het inschrijfformulier van Cultuur College.

Openingswoord Raad van Toezicht Cultuur Oost.   Keynote spreker is dr. Edwin van Meerkerk Universitair hoofddocent kunsteducatie en cultuurbeleid, onderwijs­directeur van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit en tevens mede auteur van het boek Cultural policy in the polder (okt. 2018)  

Voorts
spreekt Patrick Broekema adviseur
van Cultuur en Ondernemen die als lid van de commissie  Governance Code Cultuur 2019 één van de
opstellers is van de code.

Graag verwelkomen wij u bij deze Masterclass met
ruimte voor vragen en/of het bespreken van praktijkcasussen van deelnemers.

Aanmelden kan direct via de onderstaande link naar het inschrijfformulier
van Cultuur College             https://vraagformulier.typeform.com/to/knFVaS

met
vriendelijke groet NVTC- bestuur, Cultuur Oost en Cultuur College

Uitnodiging Invited conference 18 september a.s. “Hoe als toezichthouder om te gaan met de “Digital Civil Revolution”

Invited conferences zijn een initiatief van de zes toezichthoudende verenigingen waarvoor toezichthouders worden uitgenodigd met interesse in een specifiek onderwerp en/of spreker. De eerstvolgende invited conference is op woensdag 18 september 13.30-16.00 uur in Zoetermeer.

Het thema van de komende conference is “Digital Civil Revolution” en gaat in op: Hoe als toezichthouder om te gaan met de dreigende disruptie. De nieuwe technologie verandert revolutionair de mensheid in samenleven, publieke omgang, democratie en macht burger. Dat vergt de inzet op een geheel nieuw leiderschap; ‘civil leadership’. Hoofdspreker is Dr. Steven de Waal

De conference wordt gehouden bij de VTW in Zoetermeer (10 minuten lopen vanaf het station / gratis parkeren). Aan deelname kunnen PE
punten worden toegekend.

Deelnamekosten zijn 95 euro waarop 50 % korting geldt voor NVTC leden.

Aanmelding
kan uitsluitend op uitnodiging door uw naam en organisatie te mailen naar NVTC:
frank.vanwestendorp@nvtc.nl 

Na overboeking van 47,50 euro op NVTC bankrekening NL10ABNA0447238086 o.v.v. de naam van uw culturele organisatie ontvangt u een bevestiging.

Nieuwsbrief Symposium: Lange termijn waarde creatie.

Het NVTC Symposium in het Centraal
Museum 20 maart j.l. had de intrigerende titel: “ Lange termijn waarde creatie in de Cultuur sector.”

Wellicht de reden dat velen zich aanmeldden voor deelname.Het werd een interessante, levendige en inspirerende bijeenkomst door de veelzijdige presentaties van de vijf sprekers.Nu had de NVTC deze titel niet zelf bedacht maar het was namelijk de titel van de presentatie van Keynote spreker Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers.

Haar presentatie sloot mooi aan op wat Prof Dr. Jaap Winter ons tijdens het NVTC Seminar 19 sept. j.l. presenteerde over de nieuwe rol van toezicht.Hij constateerde dat ondanks de werkgeversrol (baas van bestuurders, beoordelen en belonen) de nieuwe rol van toezicht meer gericht is op strategie en op waarden koppelen aan doelstellingen.  Daarmee zijn toezichthouders ook partners van bestuurders met aandacht op het versterken van het denkproces.Bij Lückerath-Rovers kregen twee onderwerpen speciale aandacht:

1-Typen waarden creatie en het belang daarvan. De primaire vraag bij lange termijn waarde creatie is: Welke waarde wil een organisatie eigenlijk creëren? En hoe meet je dat dan? Zij toonde aan dat het een opgave is en hield een pleidooi voor een dialoog te voeren binnen de Raad van Toezicht aan de hand van vier kwadranten:Interne -, Externe – en Economische- , Sociale waardecreatie. Goverance codes in de (semi) publieke sector.

2- Goverance codes in de (semi) publieke sector tonen een grote diversiteit. Sommige zijn wel 75 bladzijden vol geschreven, anderen zijn kort en bondig.  De indruk bestaat dat wellicht 80% dezelfde goverance-code voor Toezicht zou kunnen gelden voor al die sectoren in de (semi)publieke sector zoals Pensioenen, Woningbouw coöperaties, Zorg, Cultuur etc.

De presentatie van Lückerath-Rovers volgde op de presentatie van Patrick Broekema (adviseur Cultuur en Ondernemen) over de Governance Code Cultuur 2019. Hij gaf daarin een duidelijke overzicht over de ontwikkeling, de functie en de reden tot vernieuwing van de code als gevolg van het complexere speelveld.  Meerdere voorbeelden passeerden onder de noemer:” lessons learned”. Zo gaf de Wethouder Cultuur Anke Klein haar visie over de Utrechtse cultuur sector en de punten die daarin haar aandacht hebben.

Tot slot bracht Dialoog met Verbeelding  van Sandra Boer (directeur ART Partner) de deelnemers in beweging zowel fysiek als verbaal. Stoelen werden opzij geschoven en “prikkelende stellingen” die de deelnemers tijdens de presentaties hadden opgeschreven. Per stelling moest elke deelnemer “stelling nemen” door bij de groep JA- of bij de groep NEE- stemmers te gaan staan. Om vervolgens de kans te krijgen een toelichting te geven over de keuze Ja /Nee stellingen zoalsIn onze RvT weten we precies welke waarde we willen creëren als organisatie.

 • In onze RvT weten we precies welke waarde we
  willen creëren als organisatie.
 • In onze vergaderingen besteden we meer aandacht aan de sociale
  waardecreatie dan aan de economische waardecreatie.
 • Lange
  termijn waardecreatie is bij ons doorleefd in de missie, visie en strategie.
 • Onze RvT
  is divers qua kennis, vaardigheden en achtergronden.

Hiermee ging Dialoog met Verbeelding naadloos over in de Netwerk Borrel.

                                                                                      

                        

                                 

                                

“Symposium”over het thema: “Lange termijn waardecreatie in de culturele sector” 20 maart a.s

Het NVTC nodigt u graag uit voor een”Symposium”over het thema: “Lange termijn waardecreatie in de culturele sector”           

Het symposium zal worden geopend door de Wethouder Cultuur van Utrecht  Anke Klein

Locatie: Centraal Museum, De
Tuinzaal: ingang
Nicolaasdwarsstraat
, Utrecht

20
maart 2019 van 15:30 – 18:15 met netwerkborrel tot 19:00.

Keynote spreker
is  Prof. Dr. Mijntje
Lückerath-Rovers

Hoogleraar
Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Busness and
Society. Zij is o.a. commissaris of toezichthouder bij diverse organisaties en
was in 2013 voorzitter commissie aanpassing Code Cultuur.

Tevens zal Cultuur en Ondernemen spreken over de Governance Code
2019 en vindt er een Dialoog met Verbeelding plaats o.l.v. Sandra Boer, directeur Art Partner en voormalig bestuurslid NVTC

U kunt zich
aanmelden, via info@nvtc.nl voor 10 Maart a.s.                                                                Entree:
gratis voor NVTC- leden en 20 euro voor niet leden middels overboeking naar
Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur NL10ABNA0447238086  o.v.v. Symposium Utrecht

Het aantal
plaatsen is gelimiteerd.

Conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel”

De nieuwe Governance Code Cultuur werd 5 november 2018 gepresenteerd in LantarenVenster in Rotterdam tijdens de conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel” in aanwezigheid van Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Goed toezicht vereist het bieden van constructief tegenspel aan de bestuurder. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om continue reflectie. De nieuwe Governance Code Cultuur helpt bij het inrichten van goed samenspel en tegenspel tussen bestuurder en toezichthouder.

In 2018 werkte Cultuur+Ondernemen, in samenwerking met Louis Houwen (hoogleraar Public Governance bij TIAS, School for Business and Society, Tilburg University) en in een brede dialoog met de sector, waaronder NVTC, aan een nieuwe Governance Code voor de cultuursector.

Dagvoorzitter Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) nam de deelnemers mee langs de verschillende aspecten van de ‘kunst van het tegenspel’. Deskundigen van binnen en buiten de cultuursector reflecteerden vanuit hun eigen ervaring en expertise op samenspel en tegenspel in de relatie tussen bestuur en toezicht. Naast de plenaire sessies vonden er workshops plaats.

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u hier.

Succesvol NVTC Seminar 19 september j.l.

Voor het NVTC Seminar in het Cobra Museum 19 September j.l. meldden zich ruim 80 geïnteresseerden.

Keynote spreker Prof. Dr. Jaap Winter gaf de aanwezigen met zijn lecture een veelzijdig antwoord op de vraag “Wat de culturele sector op het gebied van governance kan leren van corporate governance” Het ontbreken van aandeelhouderszeggenschap (door middel van de aandeelhoudersvergadering) zoals in het bedrijfsleven is een belangrijk verschil. Historisch gezien is de RvT bij (semi) maatschappelijke instellingen min of meer gekopieerd van de RvC uit het bedrijfsleven. Echter zonder de belangen en zeggenschap van alle Stakeholders daarin goed te regelen. Dat maakt Cultural governance kwetsbaarder. Bovendien anders dan in het bedrijfsleven is de aandacht van overheid en politiek voor Cultural Governance een stuk kleiner. In de culturele sector liggen daarin derhalve nog wel uitdagingen.

Jaap Winter verduidelijkte dat o.a. met een toelichting over een veranderende focus in de Goverance en daarmee samenhangende verschuivende rollen voor de board / toezichthouders;

Van de huidig dominante focus: Hygiëne en Performance;

Met relatief veel aandacht voor monitoren, kritisch, interveniëren.

Naar een nieuwe focus: Strategy, Purpose/values;

Ondanks de werkgeversrol (baas van bestuurders, beoordelen en belonen) is de nieuwe rol van toezicht meer gericht op strategie en waarden koppelen aan doelstelling. Daarmee zijn toezichthouders ook partners van bestuurders met aandacht op het versterken van het denkproces.

In het tweede deel van het seminar presenteerde panelleden hun expertise inzake cultural governance waarna de aanwezigen vragen konden stellen en met de panelleden in discussie konden gaan

Mr. Marry de Gaay Fortman :

In haar presentatie werd het belang van compliance voor de intere toezichthouder toegelicht. Dat naast het werken met de geldende wet-en regelgeving ook het nakomen van normen en waarden geldt. Ofwel de principes van good governance: geloofwaardigheid; integriteit, onafhankelijkheid, verantwoording, transparantie en diversiteit. Met als kernwaarden in de gewenste bedrijfcultuur:

Openheid, Aanspreekbaarheid,

Het faciliteren van tegenspraak en bevorderen van het onderlinge dialoog.

Dr. Renee Steenbergen:

Private ondersteuning van de culturele sector is haar specialisme; Zij gaf een toelichting over de wijze waarop particuliere verzamelaars en andere mecenassen (vaak mensen met een achtergrond in het bedrijfsleven) zich inzetten voor zowel raden van toezicht van publieke musea als voor het stichten van eigen privémusea, die zij zelfstandig besturen. Differentiatie tussen publieke en private initiatieven is niet altijd even duidelijk voor het publiek. Dit kan rolverwarring veroorzaken in de governance code van met overwegend publiek geld gefinancierde kunstorganisaties. Het blijft een aandachtspunt in de culturele sector zo bleek o.a. vorig jaar bij het Stedelijk Museum Amsterdam, dat diverse grote verzamelaars in de RvT had die ook major donors waren. Dit kan de indruk wekken dat bestuurlijke zetels ‘gekocht’ kunnen worden. Daarom is het zinvol om in de nieuwe Code Cultural Governance meer specifieke richtlijnen te geven over taken van toezichthouders, met de kanttekening dat fondsenwerving door hen wellicht niet altijd primair het publieke belang dient. Wellicht kunnen wij lering trekken uit het Britse, representatieve model van trustees, waarin alle soorten stakeholders een stem hebben, en waarin er de Charity Commission toezicht houdt op good governance door de toezichthouders.

Mr. Dr. Marleen van Uchelen-Schipper,

Zij gaf een toelichting over de rol van RvT bij een stichting omdat die nauwelijks geregeld is in de wet. Veel regels die nu gelden voor RvC gaan nu ook gelden voor RvT. Er ligt nu een wetsvoorstel met uniforme regels over:

> Taak van bestuurders en toezichthouders.

> Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders met name i.g.v. faillissement betekent een wijziging t.o.v. de huidige situatie?

> Tegenstijdig belang: is nu niet in de wet geregeld voor stichtingen. Bijvoorbeeld: toezichthouder/verzamelaar bij museum.

Waarbij zij aangaf dat er een discussie onder juristen gaande is over de vraag of de wetgever niet is doorgeschoten in de uniformering?

++++