Toezicht Bijeenkomst ‘Dilemma’s in de Boardroom’

Dilemma’s in de boardroom met Marry de Gaay Fortman

Deze bijeenkomst werd voor culturele toezichthouders, bestuurders en commissarissen uit het bedrijfsleven op 14 april georganiseerd. Ook geïnteresseerden in het thema waren welkom. Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten bekend gemaakt van het jaarlijks onderzoek onder commissarissen in de private en de (semi-)publieke sector. Dit onderzoek is mede dankzij de inbreng van Grant Thornton als partner en hoofdsponsor tot stand gekomen. Een soortgelijk onderzoek zal van start gaan binnen de culturele sector in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur.

Marry de Gaay Fortman, voorzitter van VNO-NCW metropool Amsterdam, roulerend voorzitter NVTC en ervaren commissaris, zat de bijeenkomst voor. Aalt Klaassen, co-auteur en onderzoeker, lichtte het onderzoek toe en ging in op een aantal daaruit voortvloeiende dilemma’s. Zoals: hoe zelf-kritisch is de commissaris? Hoe houd je je mede-commissaris scherp? Hebben RvC’s voldoende oog voor kritische geluiden binnen en buiten de RvC en zoeken ze signalen op? Ook komt de positie van de Raad van Bestuur aan de orde. Sommige dilemma’s gelden voor zowel RvC als RvB.

In een paneldiscussie kwamen de dilemma’s aan de orde. Deelnemers waren Bart Jonker (Partner bij Grant Thornton), Tineke Bahlmann (o.a. voorzitter Raad van Toezicht van het Centrum van Beeldende Kunst en lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam), Ferry Houterman, (o.a. commissaris bij Rabobank Amsterdam en RAI en toezichthouder bij CNV Publieke Zaak) en Adriana Esmeijer (directeur/ bestuurder van het Prins Bernhard Cultuurfonds).

De bijeenkomst werd goed afgesloten met een borrel.

Zie voor verslag www.nvtc.nl

BEKIJK OOK