NVTC zoekt voor haar bestuur een nieuwe Voorzitter

Met ingang van 1 juli 2020

Het betreft een onbezoldigde functie voor een termijn van
3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één termijn.

Ons bestuur

 • Het Bestuur bestaat uit vijf tot zeven betrokken leden.
 • Deze betrokkenheid uit zich een aantoonbare affiniteit met alle
  vraagstukken binnen de culturele sector, maar ook in een ‘hands on’
  mentaliteit.
 • De NVTC is in 2015 opgericht en daarmee een relatief jonge vereniging.
  Dit biedt veel ruimte en mogelijkheid tot nader uitbouwen van de NVTC door de
  bestuursleden.
 • Er vinden minimaal vier bestuursvergaderingen plaats; tijdens één van
  deze vergaderingen houdt het bestuur een zelfevaluatie.
 • Tevens organiseren de leden van het bestuur, in wisselende ‘teams’
  minimaal vier themabijeenkomsten voor de leden.
 • Het bestuur van de NVTC draagt verantwoording af aan de leden tijdens de
  jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
 • Op dit moment bestaat het bestuur uit zes bestuursleden waarvan twee
  leden in 2020 zullen uittreden.

Profiel
Voorzitter NVTC           
           

 • Heeft een aantoonbare interesse in de culturele sector, dan wel als toezichthouder, dan wel vanuit professie;            
 • Beschikt over een ruime ervaring met voorzitterschap;
 • Heeft een netwerk in de Nederlandse culturele sector en is daar ‘herkend, erkend en gewaardeerd’;
 • Is vertrouwd met governance vraagstukken;
 • Is pragmatisch en daadkrachtig;
 • Kan voldoende tijd vrijmaken voor deze functie;

Tijdsbeslag

 • Het bestuur komt in de regel 6 maal per jaar bijeen; tijdens één van deze vergaderingen wordt een zelfevaluatie gehouden;                                               
 • Bestuursleden zijn tevens beschikbaar voor telefonisch en email overleg;           
 • Bestuursleden zijn beschikbaar om de NVTC naar buiten te vertegenwoordigen;                       
 • Verantwoordelijkheden en de organisatie van activiteiten zijn (evenredig) verdeeld onder de bestuursleden.                        

Wij bieden een bijzonder kennisrijke
omgeving inzake Cultureel Toezichthouderschap, een sterk netwerk van
cultuur-professionals en de mogelijkheid deze in te zetten om eigen interesses
uit te diepen.

Aanvullende informatie of reageren?
Wilt
u solliciteren? Stuur dan voor 15 februari 2020 uw curriculum vitae vergezeld
van een motivatie naar Els Ottenhof via els.ottenhof@icloud.com. Ook voor meer
informatie over de bestuursfunctie kunt u via dit email adres contact opnemen.

NVTC – Symposium LEEUWARDEN 12 FEBRUARI a.s.

Thema:
Good Governance Cultuur in een vluchtige en complexe wereld.

Bezien vanuit de wetenschap, regelgeving en de
weerbarstige praktijk.

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) staat voor een
verenigde en krachtige cultuur sector. Daarvoor organiseren wij bijeenkomsten
met actuele thema’s , interessante sprekers en genodigden. 2020 beginnen wij in
Leeuwarden.

  U bent van harte uitgenodigd samen met collega toezichthouders, directeur/bestuurders út Fryslân, Groningen en elders.   Locatie: Fries Museum, Wilhelminaplein 92,   8911BS Leeuwarden. 12 februari 2020 van 16:00 – 18:00 met netwerkborrel tot 19:00  

Programma

15:30 inloop

16:00 Ontvangst en Introductie NVTC

16:15 ‘Governance Code Cultuur 2019: laveren tussen regels en realiteit ?> drs. Patrick Broekema mede opsteller Governance Code Cultuur en adviseur  bij  Cultuur+Ondernemen. 16:45 nabespreking

17:00 ‘Good Governance voor een onvoorspelbare wereld.> Prof. dr. Hans van Ees o.a.hoogleraar Corporate Governance (R.U.G.)

17:30 ‘ Common Ground  Common Sense> drs. Oeds Westerhof o.a. dir. Leeuwarden Europese  Culturele Hoofdstad 2018

18:00   nabespreking 18:15 Netwerk borrel 19:00  Afsluiting

U kunt zich aanmelden voor 1 februari a.s. via info@nvtc.nl                         Entree: gratis voor NVTC- leden en 45 euro voor NIET- leden middels overboeking naar Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur NL10ABNA04 4723 8086  o.v.v. naam organisatie + Symposium Leeuwarden.   

Yinka Shonibare, Planets in my head, Literature, 2010, Tropenmuseum