Vacature bestuursfunctie NVTC

Met ingang van 1 maart 2019 zoekt NVTC voor haar bestuur drie nieuwe bestuursleden

Het
betreft onbezoldigde functies voor een termijn van 3 jaar met de mogelijkheid
tot verlenging van maximaal één termijn.

Ons bestuur

Het
bestuur bestaat uit zes bestuursleden en werkt conform de Governance Code
Cultuur. Het bestuur organiseert per jaar ten minste vier evenementen en draagt
verantwoording af aan de leden.

In
verband met vertrekkende bestuursleden, volgens aftreedrooster, zijn wij op
zoek naar drie enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen
inzetten om NVTC te besturen aan de hand van het missie document.

Kenmerken
bestuurleden NVTC                                

 • Nadruk
  moet liggen op nieuw elan (geen ‘old-boys-network’) bij voorkeur < 50 jaar;          
 • Gecommitteerd
  en gepassioneerd;
 • Brede
  afspiegeling van de doelgroepen van de NVTC zoals groot en klein, Randstad en
  ‘de provincie’, verschillende deelgebieden;
 • Begrip
  van rol toezichthouder in culturele sector en vertrouwd met governance vraagstukken;
 • Kennis
  van de sector/affiniteit alleen is niet genoeg;              
 • Trackrecord
  in toezicht en ‘herkend, erkend en gewaardeerd’ door de culturele sector;
 • Ingangen
  bij het bedrijfsleven, politiek en ministerie, culturele instellingen,
  aanpalende sectoren en het bredere maatschappelijke veld;        
 • Minimaal deskundigheid op het
  gebied van financiën, juridisch, governance, sociologie en ‘cultureel
  ondernemerschap’;

Gezien de huidige bezetting
zijn wij met name op zoek naar bestuursleden die een jonge en een daadkrachtige
natuur meedragen. Vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een biculturele
achtergrond genieten voorkeur.

Tijdsbeslag

 • Het
  bestuur komt in de regel 4 maal per jaar bijeen;                                                                                       
 • Van
  de leden wordt verwacht dat zij jaarlijks tenminste 3 van de 4 vergaderingen
  bijwonen;
 • Bestuursleden
  zijn beschikbaar voor telefonisch en email overleg;                        
 • Bestuursleden
  zijn beschikbaar om de NVTC naar buiten te vertegenwoordigen;                                   
 • Verantwoordelijkheden worden
  verdeeld onder het bestuur.                                  

Wie bieden een bijzonder kennisrijke omgeving
i.z.Cultureel Toezichthouderschap, een sterk netwerk van cultuur-professionals
en de mogelijkheid deze in te zetten om eigen interesses uit te diepen.

Aanvullende informatie of reageren?
Voor meer informatie over de
bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Frank van Westendorp: frankvanwestendorp@gmail.com. Wilt u
solliciteren? Stuur dan uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae voor 31
maart 2019 naar maarten.k.bul@protonmail.com t.a.v. Maarten K. Bul.

“Symposium”over het thema: “Lange termijn waardecreatie in de culturele sector” 20 maart a.s

Het NVTC nodigt u graag uit voor een”Symposium”over het thema: “Lange termijn waardecreatie in de culturele sector”           

Het symposium zal worden geopend door de Wethouder Cultuur van Utrecht  Anke Klein

Locatie: Centraal Museum, De
Tuinzaal: ingang
Nicolaasdwarsstraat
, Utrecht

20
maart 2019 van 15:30 – 18:15 met netwerkborrel tot 19:00.

Keynote spreker
is  Prof. Dr. Mijntje
Lückerath-Rovers

Hoogleraar
Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Busness and
Society. Zij is o.a. commissaris of toezichthouder bij diverse organisaties en
was in 2013 voorzitter commissie aanpassing Code Cultuur.

Tevens zal Cultuur en Ondernemen spreken over de Governance Code
2019 en vindt er een Dialoog met Verbeelding plaats o.l.v. Sandra Boer, directeur Art Partner en voormalig bestuurslid NVTC

U kunt zich
aanmelden, via info@nvtc.nl voor 10 Maart a.s.                                                                Entree:
gratis voor NVTC- leden en 20 euro voor niet leden middels overboeking naar
Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur NL10ABNA0447238086  o.v.v. Symposium Utrecht

Het aantal
plaatsen is gelimiteerd.