“Symposium”over het thema: “Lange termijn waardecreatie in de culturele sector” 20 maart a.s

Het NVTC nodigt u graag uit voor een”Symposium”over het thema: “Lange termijn waardecreatie in de culturele sector”           

Het symposium zal worden geopend door de Wethouder Cultuur van Utrecht  Anke Klein

Locatie: Centraal Museum, De
Tuinzaal: ingang
Nicolaasdwarsstraat
, Utrecht

20
maart 2019 van 15:30 – 18:15 met netwerkborrel tot 19:00.

Keynote spreker
is  Prof. Dr. Mijntje
Lückerath-Rovers

Hoogleraar
Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Busness and
Society. Zij is o.a. commissaris of toezichthouder bij diverse organisaties en
was in 2013 voorzitter commissie aanpassing Code Cultuur.

Tevens zal Cultuur en Ondernemen spreken over de Governance Code
2019 en vindt er een Dialoog met Verbeelding plaats o.l.v. Sandra Boer, directeur Art Partner en voormalig bestuurslid NVTC

U kunt zich
aanmelden, via info@nvtc.nl voor 10 Maart a.s.                                                                Entree:
gratis voor NVTC- leden en 20 euro voor niet leden middels overboeking naar
Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur NL10ABNA0447238086  o.v.v. Symposium Utrecht

Het aantal
plaatsen is gelimiteerd.