Toezicht bijeenkomst belangenverstrengeling|ntb

Komt u ook ervaringen uitwisselen en nieuwe inzichten opdoen? Onder leiding van Marry de Gaay Fortman (voorzitter NVTC)  en Guurtje Wolters, toezichthouder pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank, gaat u in gesprek over ‘risico’s op belangenverstrengeling bij toezicht’.
We diepen het zeer actuele onderwerp aan de hand van een casus en onderlinge discussie met elkaar uit. Na afloop heeft u beter inzicht in de risico’s op belangenverstrengeling en welke maatregelen nodig zijn.

Wanneer            Maandag 14 maart van 15:45 – 18:30 uur
Kosten                € 75,- en voor NVTC leden gratis
Locatie                De Nederlandsche Bank, Westeinde 1, Amsterdam
Aanmelden        karin.vanderstar@nvtc.nl

 

De ontwikkelingen bij Het Nieuwe Instituut bevestigen het belang en de noodzaak van de NVTC. Het versterken van governance in de culturele sector vergt een continue kennisuitwisseling tussen verschillende instellingen.

Het boven tafel krijgen van dilemma’s die door de leden open en vertrouwelijk met elkaar kunnen worden besproken, zien wij als een van de hoofdtaken van de NVTC.

De NVTC is daarbij ondersteunend, initiërend en onderzoekend. Door voortdurend het inhoudelijke gesprek op te zoeken met onze leden, kunnen we actuele thema’s en dilemma’s op de agenda zetten. Zo willen we, met en voor de sector, het niveau van governance en het bewustzijn rondom good governance op een hoger niveau tillen.

Dit doen we in nauwe samenwerking met Cultuur+Ondernemen.

Bent u nog geen lid? Hier leest u de voorwaarden. We verwelkomen u graag als lid.