NVTC in het FD: Cultureel Toezicht

door Sandra Jongenelen, Het Financieele Dagblad

[…]

De eerste roulerend voorzitter is Marry de Gaay Fortman, partner bij advocatenkantoor Houthoff Buruma in Amsterdam, en als bestuurder betrokken bij verschillende culturele instellingen. Aan haar de taak om nu de belangrijke toezichtthema’s te agenderen. ‘Ik wil de rafelige randen bespreekbaar maken’, zegt ze. Voor al te boude uitspraken over al dan niet wenselijk gedrag, past ze. ‘Dat moet het platform zelf bepalen.’

Op papier zijn het toezicht en bestuur geregeld in de Governance Code Cultuur, een blauw boekje met negen principes. De culturele sector stond hier tien jaar geleden wantrouwend tegenover, maar inmiddels werkt bijna iedere gerespecteerde instelling ermee. Volgens De Gaay Fortman is dat het begin. ‘De vraag is: waar liggen de verantwoordelijkheden?’

[…]

Lees het volledige artikel: NVTC in het nieuws_Cultureel Toezicht_ FD20150314

Voor informatie over de Governance Code: Governance Code Cultuur

 

 

 

 

Agenda 14 april: Dilemma’s in de boardroom

VNO-NCW metropool Amsterdam, Grant Thornton en de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) organiseren deze bijeenkomst speciaal voor toezichthouders, bestuurders en commissarissen. Tijdens de bijeenkomst worden door Aalt Klaassen (co-auteur en -onderzoeker) resultaten bekend gemaakt van het jaarlijks onderzoek onder commissarissen in de private en de (semi-)publieke sector. Dit onderzoek is mede dankzij de inbreng van Grant Thornton als partner en hoofdsponsor tot stand gekomen. Ook wordt er een soortgelijk onderzoek gestart binnen de culturele sector in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur.

Marry de Gaay Fortman, ervaren commissaris en voorzitter van VNO-NCW metropool Amsterdam evenals roulerend voorzitter van de NVTC zal de bijeenkomst leiden. Aalt Klaassen licht het onderzoek toe. Vervolgens zal er een paneldiscussie zijn waaraan Bart Jonker (Partner bij Grant Thornton), Tineke Bahlmann (o.a. voorzitter Raad van Toezicht van het Centrum van Beeldende Kunst en lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam), Ferry Houterman, (o.a. commissaris bij Rabobank Amsterdam en RAI en toezichthouder bij CNV Publieke Zaak) en Adriana Esmeijer (directeur/ bestuurder van het Prins Bernhard Cultuurfonds) deelnemen. Er wordt gesproken over de dilemma’s waar een toezichthouder tegenaan loopt, integriteit van een toezichthouder en de mogelijkheid om mede Raad van Commissarissen scherp te houden. Wellicht heeft u zelf ook vragen hierover en wij nodigen u van harte uit deze aan het discussiepanel voor te leggen.

U kunt zich aanmelden via info@nvtc.nl.

Wij sluiten de bijeenkomst af met een borrel.
Graag tot 14 april!

Overzicht Programma

16:00 – Inloop

16:30 – Start programma

16:40 – Presentatie commissarissenonderzoek (2014/2015) – Aalt Klaassen

17:10 – Paneldiscussie

17:25 – Interactie met zaal

17:55 – Afsluiting

18:00 – Netwerkborrel

 

 

 

 

 

Agenda

De eerstvolgende bijeenkomsten op de agenda zijn:

 26 maart: Expertmeeting: ‘De rol van de inhoudelijke professional in de raad van toezicht’ met Abdelkader Benali

 14 april: Toezicht bijeenkomst: Dilemma’s in de boardroom met Marry de Gaay Fortman i.s.m. VNO-NCW, Grant Thornton

 29 mei: Jaarlijkse congres: ‘Toezichthouden in de Toekomst’ i.s.m. 6 toezichtverenigingen. Leden van de NVTC kunnen zich met korting aanmelden via www.toezichtintoekomst.nl.

Leden van de NVTC ontvangen persoonlijk uitnodigingen voor al onze activiteiten. Bent u toezichthouder van een culturele instelling en nog geen lid, informeer dan naar de mogelijkheden.