NVTC Regiobijeenkomst Metropool Amsterdam | 26 nov

Bent u toezichthouder of bestuurder van een culturele instelling? Dan bent u van harte uitgenodigd op de regiobijeenkomst metropool Amsterdam.

Thema

In samenwerking met BDO, Camunico en de Gemeente Amsterdam organiseert de NVTC deze bijeenkomst rondom het thema: Verantwoord Toezichthouden.

Programma

16:30     Ontvangst

17:00     Opening: Carolien Gehrels, Wethouder Kunst en Cultuur Amsterdam

17:15     Ryclef Rienstra: ‘Toezichthouden is niet vrijblijvend’

17:45     BDO: ‘Tips & trucs voor efficiënt cultureel ondernemen’ door Joris Aalberse

18:15     Camunico: ‘Leiderschap in de culturele sector’ door Ron Soonieus

19:00     Borrel

Waar en wanneer

Datum: Dinsdag 26 november 2013

Locatie: BDO, Krijgsman 9, Amstelveen

Tijd: 16:30-19:30 uur

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via info@nvtc.nl onder vermelding van ‘Regiobijeenkomst Amsterdam’ en:

  • Uw naam, de culturele Instelling waar u bij betrokken bent en uw functie bij die instelling;
  • Uw contactgegevens (telefoonnummer, emailadres, adres bedrijf)

We hopen u te verwelkomen op 26 november. Er zijn een maximaal aantal plaatsen, wij raden  u daarom aan u tijdig aan te melden.

 

Op 10 oktober 2013 organiseerde de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur een exclusieve bijeenkomst over ‘Cultural Entrepreneurship in the US’. James Abruzzo, managing director bij DHR International en toezichthouder bij meerdere internationale culturele instellingen, deelde zijn ervaringen met betrekking tot cultureel ondernemerschap in Amerika. De NVTC faciliteerde een debat met de genodigden, bestaande uit zowel directieleden en toezichthouders, waarin deze ervaringen in het licht zijn gehouden van het Nederlandse culturele landschap.

De eerste vraag die bij iedereen opdoemt is ‘hoe kun je het Nederlandse en Amerikaanse culturele landschap met elkaar vergelijken’? Aan de ene kant bestaat er nieuwsgierigheid naar het groene gras bij de buren en aan de andere kant bestaat de sceptische houding die het vergelijken tussen de twee continenten haast onmogelijk maakt. De waarheid ligt in het midden. Inzichten verkregen tijdens de bijeenkomst dienen als inspiratie voor het creëren van een ondernemende organisatie. Elke culturele organisatie, hetzij in Nederland of in Amerika heeft te maken met andere ‘duwende en trekkende’ factoren, maar culturele organisaties met hetzelfde doel, kunst beschikbaar stellen voor een breed publiek, kunnen wel degelijk veel van elkaar leren. ‘Sharing success is key’, zegt Abruzzo.

Van deze meeting is een verslag gemaakt. Mocht u deze willen ontvangen stuur dan een mail naar info@nvtc.nl

Op 14 oktober 2013 heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het eerste exemplaar van de Governance Code Cultuur in ontvangst genomen, gepresenteerd door Cultuur- Ondernemen

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De 9 principes van de code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen. ‘Toepassing van het principe in de praktijk’ kan men op verschillende wijzen lezen: ‘zo hoort het’, ‘zo doen goede geleide organisaties dit’ of ‘dit zijn goede praktijkvoorbeelden’. Het is aan toezichthouders en bestuurders: pas toe of leg uit.

De vernieuwde Governance Code Cultuur kunt u raadplegen op de website www.governancecodecultuur.nl

Voor de realisatie van de Governance Code cultuur heeft Cultuur-Ondernemen samengewerkt met Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg (tot 1 september 2013 aan de Nyenrode Business Universiteit). De code wordt ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, VNG en fondsen. Al deze partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de code. De ontwikkeling van de nieuwe code is financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.