NVTC, een veelzijdige, energieke beroepsvereniging

NVTC

NVTC is de beroepsvereniging voor toezichthouders en bestuurders van cultureel Nederland. De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur heeft als doel om de kwaliteit van het interne toezicht bij culturele instellingen nog verder verbeteren.

Beroepsvereniging voor toezichthouders in de cultuur

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC): beroepsvereniging voor toezichthouders en bestuurders van cultureel Nederland. Om de eigen expertise en impact te vergroten, ontmoeten toezichthouders en bestuurders in de cultuursector elkaar hier.
Meer over ons.

Voor toezichthouders en bestuurders in de cultuursector

Toezichthouders en bestuurders in de cultuursector vervullen een belangrijke rol bij de instelling waarvoor ze hun taken verrichten. Jij maakt als toezichthouder of bestuurder een culturele uiting mogelijk, je wilt dat het goed gaat met ‘je club’. Tegelijkertijd vervul je een maatschappelijke rol: je controleert jouw organisatie en hebt een stem in hoe invulling wordt gegeven aan cultuur.

NVTC bespaart je tijd…

NVTC ondersteunt je bij je taken als bestuurder of toezichthouder door jou met andere leden in contact te brengen en door relevante kennis te delen. En NVTC vertegenwoordigt bovendien de belangen van haar leden bij de verschillende relevante beleidsmakers. Zo versterken we de gehele cultuursector.

…en vergroot je netwerk…

De NVTC biedt je een relevant netwerk van andere toezichthouders. We verwelkomen daarom alle toezichthouders (inclusief bestuurders in het bestuur+directie model) uit het brede culturele veld in Nederland.

…plus je toolkit

Concreet vergroten we de toolkit van onze leden door:

  • Toegang te bieden tot een netwerk van collega’s.
  • Individuele professionele vaardigheden uit te breiden.
  • Te zorgen voor diversiteit in de toestroom van toezichthouders.
  • We faciliteren uiteenzettingen en discussies over principes en actuele thema’s.
  • We informeren doorlopend over kansen, ontwikkelingen en vacatures.

En daarnaast willen we zowel het vak van toezichthouder als dat van bestuurder in deze unieke sector verder ontwikkelen. Hoe we dat doen? Door als actieve ledenvereniging een nieuwsbrief te verzorgen, bijeenkomsten te organiseren en door onderling kennis te delen.

Word lid van NVTC

De NVTC verwelkomt alle toezichthouders (inclusief bestuurders in het bestuur + directie model) uit het brede culturele veld in Nederland in onze beroepsvereniging, zoals hierboven omschreven.
Word hier lid!WORD LID VAN NVTC