Het onderzoeksrapport “Museum Het Valkhof en de Governance Code Cultuur” en andere ontwikkelingen in de sector geven aanleiding om stil te staan bij ‘lessons learned’.

We bespreken prikkelende dilemma’s in besturen en toezicht in de cultuursector. Verschillende deskundige sprekers uit de sector zullen reflecteren op thema’s rond de rolneming van toezicht en bestuur en de interactie met stakeholders. Ze doen dit zowel in plenaire sessies als in tafelgesprekken waar u vanzelfsprekend uw eigen dilemma’s en ervaringen in kunt brengen. Na afloop van de conferentie bent u niet alleen zo’n 100 potentiële ervaringen rijker, ook heeft u een nieuwe groep bestuurders, toezichthouders, experts en beleidsmakers in cultuur leren kennen.

Conferentie: ‘Een beetje toezicht bestaat niet!‘ – State of the art Governance Cultuur
Datum: donderdag 28 september
Tijd: 14.00 -18.00 uur
Kosten: €150 inclusief aansluitend buffet Locatie: Museum Het Valkhof, Nijmegen

De conferentie is een samenwerking tussen Museum Het Valkhof, Cultuur+Ondernemen, de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

We verwelkomen u graag op 28 september!
Aanmelden kan via Cultuur+Ondernemen: https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/conferentie-valkhof

PROGRAMMA

13.30 Inloop met koffie/thee

14.00 Opening
Dagvoorzitter Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) interviewt de panelleden over de aanleiding voor de conferentie en de relatie met de Governance Code Cultuur.
Panelleden:
· Jan van Laarhoven, directeur-bestuurder a.i. Museum het Valkhof
· Jo Houben, directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen
· Louis Houwen, bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS en verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen

14.20 Lessen uit de onderzoeksrapporten Valkhof en Het Nieuwe Instituut

Sietze Haringa (voormalig partner KPMG en ervaren toezichthouder in cultuur) benoemt de verantwoordelijkheden en dilemma’s van de toezichthouder in de praktijk. Welke lessen zijn er te trekken uit de onderzoeksrapporten Museum Het Valkhof en het Nieuwe Instituut? Hoe voorkom je dat het misgaat?  

14.50 Over dilemma’s van de toezichthouder en de relatie met externe stakeholders
(de naam van deze spreker maken we volgende week bekend!)

15.20 Pauze
 

15.30 Gesprekstafels
(in 2 rondes) Tijdens de gesprekstafels wordt, onder leiding van de tafelvoorzitter, eigen casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

1. Rolneming toezichthouder: toezichthouder, adviseur/sparringspartner & werkgever. Gespreksleiding: Jolande Sap, voorzitter Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur.

2. Stakeholdersmanagement: welke invloed en verantwoordelijkheid zouden stakeholders moeten hebben? Gespreksleiding: Therese van Schie, toezichthouder Frans Hals museum en dance4life / oud-directeur Amsterdams Uit Bureau.

3. Doodzondes in de relatie bestuur/toezichthouder (en het voorkomen van escalatie). Gespreksleiding: Louis Houwen, bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS School for Business and Society / verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen.

4. Toezichthouden is geen privilege, maar een vak! Hoe versterken we de kwaliteit van het toezicht? Zijn bezoldiging en permanente educatie wenselijk en haalbaar? Gespreksleiding: Willem van Oppen, bestuurskundige.

5. Aansprakelijkheid van bestuur en toezicht, en hoe belangenverstrengeling te voorkomen. Gespreksleiding: Lucien Kembel, directeur a.i. theaters Diligentia en PePijn / jurist / toezichthouder Boekmanfonds.

Ronde 1 15.30-16.15

Ronde 2 16.30-17.15
 

17.15 Pauze
 

17.30 Plenaire afsluiting

In het slotdebat worden de belangrijkste bevindingen van de gesprekstafels gedeeld. Daarna wordt stilgestaan bij de betekenis van incidenten voor de invulling van Governance in de sector.  

18.00-19.30 Buffet & borrel