Agenda

Conferentie 28 september ‘Een beetje toezicht bestaat niet’

Het onderzoeksrapport “Museum Het Valkhof en de Governance Code Cultuur” en andere ontwikkelingen in de sector geven aanleiding om stil te staan bij ‘lessons learned’.

We bespreken prikkelende dilemma’s in besturen en toezicht in de cultuursector. Verschillende deskundige sprekers uit de sector zullen reflecteren op thema’s rond de rolneming van toezicht en bestuur en de interactie met stakeholders. Ze doen dit zowel in plenaire sessies als in tafelgesprekken waar u vanzelfsprekend uw eigen dilemma’s en ervaringen in kunt brengen. Na afloop van de conferentie bent u niet alleen zo’n 100 potentiële ervaringen rijker, ook heeft u een nieuwe groep bestuurders, toezichthouders, experts en beleidsmakers in cultuur leren kennen.

Conferentie: ‘Een beetje toezicht bestaat niet!‘ – State of the art Governance Cultuur
Datum: donderdag 28 september
Tijd: 14.00 -18.00 uur
Kosten: €150 inclusief aansluitend buffet Locatie: Museum Het Valkhof, Nijmegen

De conferentie is een samenwerking tussen Museum Het Valkhof, Cultuur+Ondernemen, de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

We verwelkomen u graag op 28 september!
Aanmelden kan via Cultuur+Ondernemen: https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/conferentie-valkhof

PROGRAMMA

13.30 Inloop met koffie/thee

14.00 Opening
Dagvoorzitter Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) interviewt de panelleden over de aanleiding voor de conferentie en de relatie met de Governance Code Cultuur.
Panelleden:
· Jan van Laarhoven, directeur-bestuurder a.i. Museum het Valkhof
· Jo Houben, directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen
· Louis Houwen, bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS en verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen

14.20 Lessen uit de onderzoeksrapporten Valkhof en Het Nieuwe Instituut

Sietze Haringa (voormalig partner KPMG en ervaren toezichthouder in cultuur) benoemt de verantwoordelijkheden en dilemma’s van de toezichthouder in de praktijk. Welke lessen zijn er te trekken uit de onderzoeksrapporten Museum Het Valkhof en het Nieuwe Instituut? Hoe voorkom je dat het misgaat?  

14.50 Over dilemma’s van de toezichthouder en de relatie met externe stakeholders
(de naam van deze spreker maken we volgende week bekend!)

15.20 Pauze
 

15.30 Gesprekstafels
(in 2 rondes) Tijdens de gesprekstafels wordt, onder leiding van de tafelvoorzitter, eigen casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

1. Rolneming toezichthouder: toezichthouder, adviseur/sparringspartner & werkgever. Gespreksleiding: Jolande Sap, voorzitter Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur.

2. Stakeholdersmanagement: welke invloed en verantwoordelijkheid zouden stakeholders moeten hebben? Gespreksleiding: Therese van Schie, toezichthouder Frans Hals museum en dance4life / oud-directeur Amsterdams Uit Bureau.

3. Doodzondes in de relatie bestuur/toezichthouder (en het voorkomen van escalatie). Gespreksleiding: Louis Houwen, bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS School for Business and Society / verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen.

4. Toezichthouden is geen privilege, maar een vak! Hoe versterken we de kwaliteit van het toezicht? Zijn bezoldiging en permanente educatie wenselijk en haalbaar? Gespreksleiding: Willem van Oppen, bestuurskundige.

5. Aansprakelijkheid van bestuur en toezicht, en hoe belangenverstrengeling te voorkomen. Gespreksleiding: Lucien Kembel, directeur a.i. theaters Diligentia en PePijn / jurist / toezichthouder Boekmanfonds.

Ronde 1 15.30-16.15

Ronde 2 16.30-17.15
 

17.15 Pauze
 

17.30 Plenaire afsluiting

In het slotdebat worden de belangrijkste bevindingen van de gesprekstafels gedeeld. Daarna wordt stilgestaan bij de betekenis van incidenten voor de invulling van Governance in de sector.  

18.00-19.30 Buffet & borrel

Toezicht Bijeenkomst 22 november ‘Risico’s op belangenverstrengeling’ in DNB

Samen met experts kunt u kennis opdoen en inzichten delen tijdens de interactieve toezicht bijeenkomst op 22 november die in samenwerking met Cultuur+Ondernemen in DNB wordt georganiseerd.

 Onder leiding van Marry de Gaay Fortman (advocaat/partner Houthoff Buruma) en keynote speaker Guurtje Wolters, toezichthouder pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank, gaat u in gesprek over ‘risico’s op belangenverstrengeling bij toezicht’.

Samen verkennen we vragen en dilemma’s zoals: Wat zijn de risico’s op belangenverstrengeling? Welke beheersmaatregelen zijn effectief?  Wanneer ben je onafhankelijk? En, wat zijn overeenkomsten met toezicht in de pensioensector?

Komt u ook uw ervaring uitwisselen en nieuwe inzichten opdoen? We diepen het zeer actuele onderwerp aan de hand van een casus en onderlinge discussie met elkaar uit. Na afloop heeft u beter inzicht in de risico’s op belangenverstrengeling en welke maatregelen u kunt treffen.

Waar en wanneer:
Dinsdag 22 november van 15:45 – 18:30 uur, De Nederlandsche Bank,

Westeinde 1, Amsterdam (Let op! legitimatie verplicht)
Aanmelden: vóór 10 november via onderstaande link
Kosten: €75,- inclusief borrel
Voordeel: NVTC-leden gratis toegang
Organisatie: NVTC en Cultuur+Ondernemen

AANMELDEN

Governance Special 1 november ‘Diversiteit in toezicht’

U kunt zich nu aanmelden voor de eerste governance special op 1 november in het Hip Hop Huis te Rotterdam! 

Specials Governance in Cultuur ‘Stand van Zaken’

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) en Cultuur+Ondernemen gaan met u in gesprek over de governance dilemma’s die dringend aandacht vragen zoals blijkt uit recent onderzoek: Governance in Cultuur, Stand van Zaken 2016. Tijdens deze reeks van specials gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden dieper in op dilemma’s rond diversiteit, rolneming, informatievoorziening en evaluatie in toezicht.

Governance Special 1 november: Hoe draagt diversiteit in toezicht bij aan succesvolle organisaties?
De NVTCCultuur+Ondernemen en binoq ATANA nodigen u graag uit voor een interactieve bijeenkomst op 1 november aanstaande.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid (Principe 6 – Governance Code Cultuur). Verjonging en culturele diversiteit zijn van belang voor de invulling van een nieuwe maatschappelijke verbinding, zo blijkt uit het onderzoek, maar hoe divers is uw raad van toezicht of bestuur? Hoe kunt u als toezichthouder/bestuurder diversiteit binnen het toezicht stimuleren?

Op 1 november in het Hip Hop Huis te Rotterdam maken we inzichtelijk hoe u hier als toezichthouder invulling aan kunt geven. Onder leiding van Suzanne Leclaire-Noteborn (o.a. Suzannes Zaak, vz Federatie Cultuur) gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van praktijkcases die het belang van verschillende aspecten van diversiteit in toezicht uitdiepen: Leeftijd, etnische achtergrond en persoonlijkheid. Laat u inspireren door experts uit het veld: stedenbouwkundige Swati Sen Gupta (o.a. bestuurslid Julidans, Theater Dakota), organisatiekundige Adriana Strating, (o.a. dir. Business & Development Het Nieuwe Instituut, partner de Baak) en strateeg Maarten Bul (o.a. partner Novel, bestuurslid De Kring).

Bent u directeur, bestuurder of toezichthouder kom dan kennis en kunde delen en meldt u hier aan.

Waar en wanneer:
Dinsdag 1 november 15:00-18:00 uur (inloop 15:00 uur, start discussie 15:30 uur)
Hip Hop Huis te Rotterdam (Delftsestraat 19a, naast CS)
Aanmelden: vóór 15 oktober via onderstaande link
Kosten: €35,- inclusief drinks en bites
Voordeel: NVTC-leden gratis toegang
Organisatie: NVTC en Cultuur+Ondernemen in samenwerking met binoq ATANA

Voor NVTC-leden zijn bovenstaande bijeenkomsten gratis toegankelijk, bent u nog geen lid, maar wilt u wel een uitnodiging ontvangen? Meldt u dan hier aan voor lidmaatschap of informeer bij het bureau naar de mogelijkheden.

 

 

ABN AMRO Uitmarkt Business Dag speeddaten met NVTC

Op vrijdag 26 augustus 2016 vindt de derde ABN AMRO Uitmarkt Business Dag plaats in het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam. De bijeenkomst is een initiatief van en in samenwerking met de ABN AMRO en de Stichting Uitmarkt.

Deze middag biedt MT leden in de culturele en zakelijke sector een interessant programma.
Thema dit jaar is: “Digitale Marketing: feiten en mythes”. Kom en ontmoet elkaar als aftrap voor het culturele seizoen. Deel kennis en laat je inspireren door sprekers, stel je vragen aan een specialist bij een speeddate sessie en zoek verdieping bij workshops. Ontdek hoe digitaal jij al bezig bent of kunt worden. Onder leiding van dagvoorzitter Thérèse van Schie wordt het onderwerp van verschillende kanten belicht door bijdragen van Katherine Kucherenko (Digital Power), Rik Spruijt (YoungWorks) en Christiaan Alberdingk Thijm (Bureau Brandeis).

Programma (onder voorbehoud)

13.00 – 14.00     Speeddates (op inschrijving)
14.00 – 14.30     Inloop overige deelnemers
14.30 – 16.15     Plenaire sessie
16.15 – 16.45     Pauze
16.45 – 18.00     Workshops
Vanaf 18.00       Openingsborrel Uitmarkt

Natuurlijk is er alle gelegenheid om interessante collega’s, fondsen en professionals te spreken.
Wil je weten hoe het vorig jaar was, lees dan hier het verslag van de ABN AMRO Uitmarkt Business dag 2015.
Om 20.30 wordt de Uitmarkt feestelijk geopend op het festivalterrein met de live uitzending door NTR.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door ABN AMRO, Uitmarkt en Marc Noyons & Partners.

Minister Bussemaker neemt rapport ‘Governance in Cultuur’ in ontvangst

Op 20 april 2016 heeft Jet Bussemaker, minister van OCW, het onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur – stand van zaken 2016’ in ontvangst genomen tijdens een symposium, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Cultuur+Ondernemen, in het Cobra Museum in Amstelveen. Het rapport werd de minister aangeboden door Marry de Gaay Fortman (voorzitter bestuur NVTC) en Jo Houben, (directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen).

Download de rapportage Governance in Cultuur 2016

Download de benchmarkrapportage 2016

In vervolg op de enquête 2014 heeft Cultuur+Ondernemen in samenwerking met de NVTC een tweede editie van de enquête ‘Governance in Cultuur’ uitgevoerd. De NVTC heeft een benchmarkonderzoek laten uitvoeren, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit de enquête.

Minister Bussemaker roept op tot professionalisering toezicht in cultuur
‘Wees niet bang voor het lastige gesprek. Diversiteit is goed voor de tegenspraak die je nodig hebt voor goed bestuur en toezicht. Ik vind het heel belangrijk dat er ruimte wordt genomen voor diversiteit in leeftijd, gender en etnische achtergrond.’ Zo onderstreepte minister Jet Bussemaker het belang van diversiteit van bestuur en toezicht in de cultuursector. Zij juicht toe dat 82% van de cultuursector zegt de Governance Code Cultuur te gebruiken. Zij roept bestuurders en toezichthouders op om te werken aan hun professionaliteit en zich bewust te zijn van hun rol voor de cultuursector.

Professionalisering
Het belang van goede governance neemt alleen maar toe in een diffuse en complexe omgeving. Steeds meer werkt men met een mix van publieke en private middelen. Behalve diversiteit is er op andere gebieden professionalisering nodig. Rolneming en goed werkgeverschap zijn een overkoepelend en terugkerend thema in de bevindingen. Bestuur en raad van toezicht moeten hun verantwoordelijkheden kennen en hun rol nemen. Ook moeten de directie en bestuur/toezicht elkaar bewust en actief informeren.
Bestuur/toezicht evalueert nog te weinig op regelmatige basis met en zonder directie. Als lid van bestuur/toezicht is het van belang regelmatig te reflecteren op het functioneren van de organisatie, de bestuurlijke inrichting van de organisatie en het eigen functioneren.

Vergelijking andere sectoren
Bij de vergelijking van de cultuursector met andere sectoren, blijkt dat de ambities en verbeterwensen van toezichthouders van culturele organisaties op verschillende punten lager scoren. Zoals de werkgeversrol en de toezichthoudende rol. Zij vatten hun rol soms minder zwaar op dan toezichthouders in andere sectoren.

Regiobijeenkomst Arnhem & Nijmegen | 9 juni

Toezichthouders, directeur/bestuurders uit de regio Arnhem en Nijmegen zijn van harte welkom op de regiobijeenkomst op donderdag 9 juni. De opening zal worden verricht door wethouder Cultuur Bert Velthuis.

Onder het thema Good Governance zal Marceline Loudon een presentatie geven over de Governance code. Daarna zal prof. dr. Hans van Ees nader in gaan op de plaats die het publieke belang kan krijgen in het toezicht van maatschappelijke organisaties.

Programma start om 17.00 uur
Locatie Stadhuis Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via karin.vanderstar@nvtc.nl.

Expertmeetings | verdiepende bijeenkomsten enquête ‘Governance in Cultuur’

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête ‘Governance in Cultuur 2015′ organiseert de NVTC in samenwerking met Cultuur + Ondernemen drie bijzondere expertmeetings. Toneelschrijver en regisseur Andreas Vonder gaat op bijzondere wijze in gesprek met makers, directeuren en toezichthouders over de belangrijkste dilemma’s uit de enquête. U wordt geïnspireerd en gevoed door de uitwisseling met collega’s.

Uit deze gesprekken verzamelt Andreas Vonder inzichten en emoties en schrijft hierover Fetzen, toneelscènes. Deze Fetzen worden voorgelezen op het symposium Governance in Cultuur op 20 april 2016 en vormen de basis voor plenaire discussie. Tijdens dit symposium worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en wordt het onderzoeksrapport overhandigd aan minister Jet Bussemaker.

Wanneer
Makers: Donderdag 17 maart van 17:00 – 19:00 uur.
Directeuren/bestuurders: Woensdag 30 maart van 17:00 – 19:00 uur
Toezichthouders: Donderdag 7 april van 17:00 – 19:00 uur

Locatie: Houthoff Buruma, Gustav Mahlerlaan 50, Amsterdam.

RSVP
U kunt zich aanmelden via karin.vanderstar@nvtc.nl. Per groep is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Regiobijeenkomst Groningen|7 april

Na eerdere succesvolle bijeenkomsten in o.a. Amsterdam, Tilburg en Utrecht nodigen we u samen met collega toezichthouders en bestuurders uit voor de Regiobijeenkomst Groningen.

Programma 
16:30       Ontvangst
17:00       Introductie NVTC
17:15        Opening Wethouder Cultuur Paul de Rook
17:30       ‘Governance Code Cultuur in vogelvlucht’ door
                 Marceline Loudon, projectleider governance Cultuur+Ondernemen
18:00      ‘Who cares about public interests?’ (Case based analyses by iGOR)
                 door Prof. dr. Hans van Ees. Zijn onderzoek richt zich o.a. op het
                 functioneren van toezichthouders en hun interactie met directie om
                 het publiek belang te bepalen c.q. te dienen.
18:30       Discussie
19:00      Afsluiting en borrel
Locatie
University College
Hoendiepskade 23/24
9718 BG Groningen
RSVP voor 31 maart via karin.vanderstar@nvtc.nl

 

 

 

Toezicht bijeenkomst belangenverstrengeling|ntb

Komt u ook ervaringen uitwisselen en nieuwe inzichten opdoen? Onder leiding van Marry de Gaay Fortman (voorzitter NVTC)  en Guurtje Wolters, toezichthouder pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank, gaat u in gesprek over ‘risico’s op belangenverstrengeling bij toezicht’.
We diepen het zeer actuele onderwerp aan de hand van een casus en onderlinge discussie met elkaar uit. Na afloop heeft u beter inzicht in de risico’s op belangenverstrengeling en welke maatregelen nodig zijn.

Wanneer            Maandag 14 maart van 15:45 – 18:30 uur
Kosten                € 75,- en voor NVTC leden gratis
Locatie                De Nederlandsche Bank, Westeinde 1, Amsterdam
Aanmelden        karin.vanderstar@nvtc.nl

 

Cultuur in Beeld 2015 | workshop NVTC

Op 14 December organiseert de NVTC een inspirerende workshop tijdens de kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Workshop NVTC: Verbind toezicht aan de toekomst
Maandag 14 december
De Fokker Terminal, Den Haag
15.15 – 16.15 uur: Lokaal 10

In deze tijd van vernieuwing en professionalisering binnen de cultuursector, is het noodzakelijk om het toezicht onder de loep te leggen. De NVTC en Cultuur+Ondernemen doen in 2015 gezamenlijk onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van bestuur en toezicht binnen de cultuursector. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met de meest opzienbarende resultaten.

Meer informatie: karin.vanderstar@nvtc.nl